insert nedir

Insert Nedir?

Insert, bir veritabanına yeni bir kayıt eklemek için kullanılan bir SQL komutudur. INSERT komutu, yeni kaydın ekleneceği tabloyu, kaydın hangi sütunlarına değerlerin ekleneceğini ve bu sütunlara eklenecek değerleri belirtir.

INSERT komutunun genel biçimi şu şekildedir:

INSERT INTO table_name (column1, column2, ..., columnn)
VALUES (value1, value2, ..., valuen);

 • table_name, yeni kaydın ekleneceği tablonun adıdır.
 • column1, column2, …, columnn, yeni kaydın değerlerinin ekleneceği sütunların adlarıdır.
 • value1, value2, …, valuen, yeni kaydın sütunlarına eklenecek değerlerdir.

Örneğin, customers adlı bir tabloda yeni bir müşteri kaydı eklemek için aşağıdaki INSERT komutunu kullanabiliriz:

INSERT INTO customers (name, email, phone)
VALUES ('John Doe', '[email protected]', '555-123-4567');

Bu komut, customers tablosuna yeni bir kayıt ekler. Yeni kaydın name sütununa John Doe, email sütununa [email protected] ve phone sütununa 555-123-4567 değeri eklenir.

INSERT Komutunun Kullanım Alanları

INSERT komutu, veritabanına yeni kayıtlar eklemek için kullanılır. INSERT komutu, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Yeni bir müşteri kaydı eklemek için
 • Yeni bir ürün kaydı eklemek için
 • Yeni bir sipariş kaydı eklemek için
 • Yeni bir fatura kaydı eklemek için
 • Yeni bir çalışan kaydı eklemek için

INSERT Komutunun Avantajları

INSERT komutu, veritabanına yeni kayıtlar eklemek için kullanılabilecek en basit ve etkili SQL komutlarından biridir. INSERT komutunun avantajları şunlardır:

 • Kullanımı kolaydır.
 • Hızlıdır.
 • Güvenlidir.

INSERT Komutunun Dezavantajları

INSERT komutunun dezavantajları şunlardır:

 • Birden fazla kaydı aynı anda eklemek için kullanılamaz.
 • Kayıtları belirli bir sırayla eklemek için kullanılamaz.

INSERT Komutunun Örnekleri

Aşağıdaki örneklerde, INSERT komutunun nasıl kullanıldığı gösterilmektedir:

 • Yeni bir müşteri kaydı eklemek için:

INSERT INTO customers (name, email, phone)
VALUES ('John Doe', '[email protected]', '555-123-4567');

 • Yeni bir ürün kaydı eklemek için:

INSERT INTO products (name, price, quantity)
VALUES ('iPhone 13', 999.99, 10);

 • Yeni bir sipariş kaydı eklemek için:

INSERT INTO orders (customer_id, product_id, quantity)
VALUES (1, 1, 2);

 • Yeni bir fatura kaydı eklemek için:

INSERT INTO invoices (customer_id, order_id, total)
VALUES (1, 1, 1999.98);

 • Yeni bir çalışan kaydı eklemek için:

INSERT INTO employees (name, email, phone)
VALUES ('Jane Doe', '[email protected]', '555-123-4568');

Sonuç

INSERT komutu, veritabanına yeni kayıtlar eklemek için kullanılan bir SQL komutudur. INSERT komutu, kullanımı kolay, hızlı ve güvenlidir. INSERT komutu, yeni müşteri kayıtları, yeni ürün kayıtları, yeni sipariş kayıtları, yeni fatura kayıtları ve yeni çalışan kayıtları eklemek için kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi