insidadı ema sözlük anlamı nedir?

Sözlükte insidadı ema kelimesinin manası:

  1. Tıb: Bağırsakların birbirine dolanması neticesinde tıkanması. (Osmanlıca'da yazılışı: insidad-ı em'â)

insidadı ema ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları