insidans nedir tıp

İnsidans Nedir?

İnsidans, belirli bir popülasyonda belirli bir zaman diliminde yeni ortaya çıkan hastalık veya olayların sayısıdır. Genellikle 100.000 kişi-yıl olarak ifade edilir. İnsidans, bir hastalığın veya olayın ne kadar yaygın olduğunu ölçmek için kullanılır.

İnsidans Türleri

 • Kümulatif insidans: Belirli bir zaman diliminde yeni ortaya çıkan hastalık veya olayların toplam sayısıdır.
 • İnsidans oranı: Belirli bir zaman diliminde yeni ortaya çıkan hastalık veya olayların sayısının, o zaman dilimindeki ortalama popülasyon sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir.
 • İnsidans yoğunluğu: Belirli bir zaman diliminde yeni ortaya çıkan hastalık veya olayların sayısının, o zaman dilimindeki toplam kişi-yıl sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir.

İnsidansın Hesaplanması

İnsidans, aşağıdaki formülle hesaplanır:

İnsidans oranı = Yeni ortaya çıkan hastalık veya olayların sayısı / Ortalama popülasyon sayısı

Örneğin, 2020 yılında Türkiye’de 100.000 kişi arasında 100 yeni kanser vakası tespit edildiyse, kanser insidans oranı 100/100.000 = 1’dir.

İnsidansın Önemi

İnsidans, bir hastalığın veya olayın ne kadar yaygın olduğunu ölçmek için önemli bir göstergedir. İnsidans bilgileri, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için stratejiler geliştirilmesinde kullanılır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin planlanması ve kaynakların dağıtımı için de önemlidir.

İnsidansı Etkileyen Faktörler

İnsidansı etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Yaş: Bazı hastalıklar belirli yaş gruplarında daha sık görülür. Örneğin, kanser insidansı yaşla birlikte artar.
 • Cinsiyet: Bazı hastalıklar kadınlarda veya erkeklerde daha sık görülür. Örneğin, meme kanseri kadınlarda daha sık görülürken, prostat kanseri erkeklerde daha sık görülür.
 • Irk ve etnik köken: Bazı hastalıklar belirli ırk veya etnik köken gruplarında daha sık görülür. Örneğin, orak hücreli anemi Afrika kökenli kişilerde daha sık görülür.
 • Sosyoekonomik durum: Bazı hastalıklar düşük sosyoekonomik durumdaki kişilerde daha sık görülür. Örneğin, tüberküloz düşük sosyoekonomik durumdaki kişilerde daha sık görülür.
 • Çevresel faktörler: Bazı hastalıklar belirli çevresel faktörlere maruz kalma sonucu daha sık görülür. Örneğin, akciğer kanseri sigara içen kişilerde daha sık görülür.
 • Genetik faktörler: Bazı hastalıklar genetik faktörlerle ilişkilidir. Örneğin, meme kanseri ve yumurtalık kanseri gibi bazı kanser türleri genetik faktörlerle ilişkilidir.

İnsidansın Azaltılması

İnsidansı azaltmak için birçok şey yapılabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Hastalıkların önlenmesi: Hastalıkların önlenmesi için aşılama, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigara içmeme gibi önlemler alınabilir.
 • Hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi: Hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi, hastalığın yayılmasını ve komplikasyonların oluşmasını önler.
 • Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi: Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, insanların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlar ve hastalıkların erken teşhis ve tedavisini kolaylaştırır.
 • Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılması: Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılması, insanların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirir ve hastalıkların önlenmesini kolaylaştırır.

Sonuç

İnsidans, bir hastalığın veya olayın ne kadar yaygın olduğunu ölçmek için önemli bir göstergedir. İnsidans bilgileri, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için stratejiler geliştirilmesinde kullanılır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin planlanması ve kaynakların dağıtımı için de önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi