ınt ne demek

İnt

İnt, bilgisayar bilimlerinde, tam sayı değerlerini temsil eden bir veri türüdür. Genellikle 32 veya 64 bitlik bir tamsayı olarak saklanır. İnt veri türü, C, C++, Java, Python ve diğer birçok programlama dilinde kullanılır.

İnt Veri Türünün Özellikleri

 • İnt veri türü, tam sayı değerlerini temsil eder.
 • Genellikle 32 veya 64 bitlik bir tamsayı olarak saklanır.
 • İnt veri türü, pozitif ve negatif değerleri temsil edebilir.
 • İnt veri türü, sıfır değerini de temsil edebilir.
 • İnt veri türü, ondalık sayıları temsil edemez.
 • İnt veri türü, karakterleri temsil edemez.
 • İnt veri türü, dizeleri temsil edemez.

İnt Veri Türünün Kullanımı

İnt veri türü, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Sayıları saymak için.
 • Sayıları toplamak, çıkarmak, çarpmak ve bölmek için.
 • Sayıları karşılaştırmak için.
 • Sayıları dizilerde saklamak için.
 • Sayıları dosyalara yazmak ve dosyalardan okumak için.

İnt Veri Türünün Örnekleri

Aşağıdaki kod parçacığı, C dilinde bir int veri türü değişkeni tanımlamaktadır:

int sayi = 10;

Aşağıdaki kod parçacığı, Java dilinde bir int veri türü değişkeni tanımlamaktadır:

int sayi = 10;

Aşağıdaki kod parçacığı, Python dilinde bir int veri türü değişkeni tanımlamaktadır:

sayi = 10

İnt Veri Türünün Avantajları

İnt veri türünün aşağıdaki avantajları vardır:

 • İnt veri türü, tam sayı değerlerini temsil etmek için çok uygundur.
 • İnt veri türü, diğer veri türlerine göre daha az yer kaplar.
 • İnt veri türü, diğer veri türlerine göre daha hızlı işlenir.

İnt Veri Türünün Dezavantajları

İnt veri türünün aşağıdaki dezavantajları vardır:

 • İnt veri türü, ondalık sayıları temsil edemez.
 • İnt veri türü, karakterleri temsil edemez.
 • İnt veri türü, dizeleri temsil edemez.

Sonuç

İnt veri türü, tam sayı değerlerini temsil etmek için çok uygundur. İnt veri türü, diğer veri türlerine göre daha az yer kaplar ve daha hızlı işlenir. Ancak, int veri türü ondalık sayıları, karakterleri ve dizeleri temsil edemez.


Yayımlandı

kategorisi