intact

İntact: Anlamı ve Kullanımı

İngilizce Anlamı:

“Intact” kelimesi, “hasarsız”, “bozulmamış” veya “eksik olmayan” anlamına gelir. Bir şeyin orijinal durumunda olduğunu, zarar görmediğini veya değiştirilmediğini ifade eder.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “intact” kelimesinin karşılığı “sağlam” veya “hasarsız”dır. Bir şeyin bütünlüğünü koruduğunu, kırılmadığını veya bozulmadığını ifade eder.

Kullanım Alanları:

“Intact” kelimesi, çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Fiziksel Nesneler: Bir binanın, bir aracın veya bir sanat eserinin hasarsız olduğunu belirtmek için kullanılabilir.
 • Bilgi veya Veriler: Bir belgenin, bir dosyanın veya bir veri setinin değiştirilmediğini veya bozulmadığını belirtmek için kullanılabilir.
 • Sağlık: Bir organın, bir dokunun veya bir vücut parçasının sağlıklı ve hasarsız olduğunu belirtmek için kullanılabilir.
 • Duygusal Durum: Bir kişinin duygusal olarak istikrarlı ve bozulmamış olduğunu belirtmek için kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

 • İngilizce: The vase was intact after the fall. (Vazo düştükten sonra sağlam kaldı.)
 • Türkçe: Kitaplığın rafları sağlamdı.
 • İngilizce: The data file remained intact despite the power outage. (Veri dosyası elektrik kesintisi sırasında hasarsız kaldı.)
 • Türkçe: Belgeler hasarsız bir şekilde teslim edildi.
 • İngilizce: Her heart was intact and healthy. (Her kalp sağlam ve sağlıklıydı.)
 • Türkçe: Hastanın akciğerleri hasarsızdı.
 • İngilizce: She remained emotionally intact despite the trauma. (Travmaya rağmen duygusal olarak istikrarlı kaldı.)
 • Türkçe: Çocuklar sağlam bir ruh hali içindeydi.

Eş Anlamlılar:

 • İngilizce: Undamaged, unbroken, whole, complete
 • Türkçe: Sağlam, hasarsız, eksiksiz, tam

Zıt Anlamlılar:

 • İngilizce: Damaged, broken, incomplete
 • Türkçe: Hasarlı, kırık, eksik

Kökeni:

“Intact” kelimesi, Latince “integer” kelimesinden türemiştir, bu da “tam” veya “bütün” anlamına gelir.

Sonuç:

“Intact” kelimesi, bir şeyin hasarsız, bozulmamış veya eksik olmayan durumunu ifade eder. Çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve eş anlamlıları arasında “sağlam” ve “hasarsız” bulunur.


Yayımlandı

kategorisi