intelligence ne demek

Intelligence: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Intelligence” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir terimdir. Zihinsel yeteneklerden gizli bilgilere kadar çeşitli anlamlara gelebilir. Bu makale, “intelligence” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını derinlemesine inceleyecek ve bu iki dil arasındaki nüansları ve benzerlikleri vurgulayacaktır.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “intelligence” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Zihinsel Yetenekler: Bir kişinin öğrenme, anlama, problem çözme ve karar verme yeteneği.
 • Bilgi: Belirli bir konu veya alan hakkında edinilen bilgiler.
 • Gizli Bilgiler: Hükümetler veya istihbarat teşkilatları tarafından toplanan ve gizli tutulan bilgiler.
 • İstihbarat Teşkilatı: Gizli bilgileri toplayan ve analiz eden bir kuruluş.
 • Yapay Zeka (AI): İnsan zekasını taklit eden ve karmaşık görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “intelligence” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Zekâ: Bir kişinin zihinsel yetenekleri ve problem çözme becerisi.
 • Bilgi: Belirli bir konu veya alan hakkında edinilen bilgiler.
 • İstihbarat: Gizli bilgilerin toplanması, analizi ve yorumlanması.
 • İstihbarat Teşkilatı: Gizli bilgileri toplayan ve analiz eden bir kuruluş.
 • Yapay Zeka (YZ): İnsan zekasını taklit eden ve karmaşık görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri.

Nüanslar ve Benzerlikler

İngilizce ve Türkçe’deki “intelligence” kelimesinin anlamları arasında bazı nüanslar ve benzerlikler vardır:

 • Nüanslar: İngilizce’de “intelligence” kelimesi, gizli bilgilere ve istihbarat teşkilatlarına atıfta bulunmak için daha sık kullanılırken, Türkçe’de bu anlamlar daha az yaygındır.
 • Benzerlikler: Her iki dilde de “intelligence” kelimesi, zihinsel yetenekler, bilgi ve yapay zeka ile ilgili anlamlara sahiptir.

Örnek Cümleler

İngilizce ve Türkçe’de “intelligence” kelimesinin kullanımına ilişkin bazı örnek cümleler:

 • İngilizce: The intelligence agency intercepted a secret message. (İstihbarat teşkilatı gizli bir mesajı ele geçirdi.)
 • Türkçe: Öğrencinin matematik zekâsı çok yüksek. (Öğrencinin matematiksel yetenekleri çok gelişmiş.)
 • İngilizce: Artificial intelligence is rapidly changing the world. (Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor.)
 • Türkçe: İstihbarat raporu, ülkenin güvenliği için önemli bilgiler içeriyor. (İstihbarat raporu, ülkenin güvenliği için hayati önem taşıyan bilgiler içeriyor.)

Sonuç

“Intelligence” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir terimdir. Zihinsel yeteneklerden gizli bilgilere kadar çeşitli anlamlara gelebilir. İki dil arasındaki nüansları ve benzerlikleri anlamak, bu kelimenin farklı bağlamlarda doğru şekilde kullanılmasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi