Interregnum ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Interregnum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Interregnum" ne demek?

 1. Yöneticisiz dönem, hükümdarsız dönem, ara

 2. -na, -nums) iki hükümdar devresi arasındaki hükümdarsız devre

 3. Hükümetin kanunen çaIışamadığı devre.

Interregnum nedir? İlişkili sözcükler

 • Melike: Kadın hükümdar Örnek: Loş, esrar dolu ülkesini devre çıkmış bir orman melikesi gibi… R. H. Karay Padişah karısı. Kadın hükümdar; padişah kansı. devamı...
 • Interkinez: Çekirdeğin iki bölünme devresi arasındaki dinlenme durumu. devamı...
 • Prenses: Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan Örnek: Yengem, ağzındaki lokmayla beraber, prensesten hiç de iyi haberler almadığını geveliyor. Y. Z. Ortaç Hükümdar karısı. Hükümdar ailesinden olan kadın. devamı...
 • Stadyum Inkrementi: Ateşin çıktığı devre, ateşin başlangıç veya yükselme devresi. Sıcaklık eğrisinin yükselen kısmı. devamı...
 • Affinite: İlgi duyan, eğilimi olan. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. devamı...
 • ıraklık Açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. devamı...
 • Iyonomer: Zincirin elementleri ve zincirler arasındaki iyonik bağlar arasında kovalent bağlı polimer. Uzun zincirli molekül bileşikleri arasındaki kovalent bağları ve zincirleri arasında iyonik bağları bulunan bir polimer. devamı...
 • Interferans: Parazit Krosingoverler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosingover olması, bir diğerinin oluşumunu engeller (pozitifinterferans) veya artırır (negatifinterferans). Çoğu organizmalarda krosingoverler arasındaki ara azaldıkça interférons artar. devamı...
 • Konut Yüzdecisi: Taşınmaz satıcısı ile alıcısı arasındaki alım satım işlemini ya da konut iyesi ile tutman arasındaki tutmanlık sözleşmesinin yapılmasını, para karşılığında gerçekleştiren kimse. devamı...
 • Derinlik Algısı: Nesnelerin üç boyutlu olarak algılanabilmesi için gözleyenle nesne arasındaki ya da nesnenin ön yüzü ile arka yüzü arasındaki uzaklığın bilinçte canlandırılması. devamı...

Interregnum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.