interseksüel nedir

İnterseksüellik Nedir?

İnterseksüellik, bir kişinin biyolojik cinsiyet özelliklerinin (genital organlar, kromozomlar ve hormonlar gibi) tipik erkek veya kadın kategorilerine uymadığı bir durumdur. İnterseksüel kişiler, hem erkek hem de kadın cinsiyet özelliklerine sahip olabilir veya hiçbiri olmayabilir.

İnterseksüellik, nadir görülen bir durum değildir. Her 2.000 kişiden 1’inin interseksüel olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, interseksüellik genellikle gizli tutulur ve interseksüel kişiler sıklıkla ayrımcılığa uğrarlar.

İnterseksüelliğin Nedenleri

İnterseksüelliğin birçok farklı nedeni olabilir. Bazı interseksüel kişiler, kromozom anormallikleri nedeniyle interseksüel olarak doğarlar. Diğerleri ise, hormonal bozukluklar veya diğer tıbbi sorunlar nedeniyle interseksüel hale gelirler.

İnterseksüelliğin Türleri

İnterseksüelliğin birçok farklı türü vardır. En yaygın interseksüellik türleri şunlardır:

  • Androjen duyarsızlık sendromu (ADS): Bu, erkek cinsiyet hormonlarına karşı duyarsız olan bir durumdur. ADS’li kişiler genellikle erkek kromozomlarına ve testislere sahip olurlar, ancak kadın cinsiyet organlarına sahiptirler.
  • Klinefelter sendromu: Bu, erkeklerde fazladan bir X kromozomunun bulunduğu bir durumdur. Klinefelter sendromlu kişiler genellikle uzun boylu ve zayıf olurlar ve testisleri küçük olabilir.
  • Turner sendromu: Bu, kadınlarda bir X kromozomunun eksik olduğu bir durumdur. Turner sendromlu kişiler genellikle kısa boylu olurlar ve yumurtalıkları gelişmemiş olabilir.
  • Çift cinsiyetlilik: Bu, bir kişinin hem erkek hem de kadın cinsiyet organlarına sahip olduğu bir durumdur. Çift cinsiyetli kişiler genellikle kromozom anormallikleri veya hormonal bozukluklar nedeniyle interseksüel olarak doğarlar.

İnterseksüelliğin Tanısı

İnterseksüelliğin tanısı genellikle fizik muayene, kan testleri ve görüntüleme testleri ile konulur. İnterseksüelliğin tanısı genellikle doğumda veya erken çocukluk döneminde konulur, ancak bazı interseksüel kişiler yetişkinliğe kadar interseksüel olduklarını bilmeyebilirler.

İnterseksüelliğin Tedavisi

İnterseksüelliğin tedavisi, interseksüel kişinin cinsiyet özelliklerine ve tıbbi sorunlarına bağlı olarak değişir. Bazı interseksüel kişiler, cinsiyet özelliklerini değiştirmek için ameliyat veya hormon tedavisi alabilirler. Diğer interseksüel kişiler ise, herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymayabilirler.

İnterseksüelliğin Sosyal ve Psikolojik Etkileri

İnterseksüellik, genellikle gizli tutulur ve interseksüel kişiler sıklıkla ayrımcılığa uğrarlar. İnterseksüel kişiler, okulda, işte ve sağlık hizmetlerinde ayrımcılığa uğrayabilirler. Ayrıca, interseksüel kişiler, aileleri ve arkadaşları tarafından reddedilebilirler.

İnterseksüelliğin sosyal ve psikolojik etkileri, interseksüel kişinin cinsiyet özelliklerine, tıbbi sorunlarına ve sosyal çevresine bağlı olarak değişir. Bazı interseksüel kişiler, interseksüellikleri nedeniyle depresyon, anksiyete ve düşük benlik saygısı gibi sorunlar yaşayabilirler. Diğer interseksüel kişiler ise, interseksüellikleriyle başa çıkmayı öğrenebilir ve sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilirler.

İnterseksüellik Hakları

İnterseksüel kişilerin de diğer tüm insanlar gibi eşit haklara sahip olduğu kabul edilmektedir. İnterseksüel kişiler, cinsiyet kimliklerine ve cinsiyet özelliklerine bakılmaksızın, eğitim, sağlık, istihdam ve diğer alanlarda ayrımcılığa uğramamalıdırlar.

İnterseksüel kişilerin haklarını korumak için birçok uluslararası ve ulusal örgüt bulunmaktadır. Bu örgütler, interseksüel kişilerin ayrımcılığa uğramaması ve eşit haklara sahip olması için çalışmaktadırlar.


Yayımlandı

kategorisi