Interstisyel Akciğer Yangısı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Interstisyel Akciğer Yangısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Interstisyel Akciğer Yangısı" ne demek?

 1. Alveol duvarlarında yaygın veya yerel tarzda, alveol tip II epitel hücre hiperplazisi, alveoler ödem, hiyalin zar oluşumu interstisyel ödem ve amfizemle belirgin akciğer yangısı. Enfeksiyöz nedenlere, kimyasal zedelenmelere, akut pankreatitise ve şoka bağlı olarak biçimlenir.

Interstisyel Akciğer Yangısı nedir? İlişkili sözcükler

 • Atipik Akciğer Yangısı: Akut yangı hücrelerinin görülmediği, eozinofil lökositlerin, ödem sıvısının veya hıyalin zarların varlığıyla belirgin akciğer yangısı. Hayvanlarda en belirgin olarak sığırların atipik interstisyel pnömonilerinde görülür. devamı...
 • Dil Yangısı: Dilin travmatik, kimyasal, fiziksel etkenler veya mikroorganizmalar nedeniyle yangılanması, glossitis. Genellikle ağız yangısının seyri sırasında ikincil olarak biçimlenir. devamı...
 • Alveolitis: Akciğerde alveoler dokunun akut eksudatif yangısı. Diş alveolünün yangısı. devamı...
 • Kangrenli Akciğer Yangısı: Akciğerin, sarımtırak-siyah veya yeşilimsi siyah renkte görünümüyle belirgin kangrenin biçimlendiği akciğer yangısı. Akciğer parenkiminde şiddetli nekrozla seyreden akciğer yangılarında ve sığırlarda yabancı cisimlerin börkenekten akciğere batması sonucu biçimlenir. devamı...
 • Işkembe Ve Börkeneğin Travmatik Olmayan Yangısı: Travmatik nedenlere bağlı olmaksızın işkembe ve börkenek mukozasının akut veya kronik yangılanmasıyla belirgin bir hastalık, retikulitis ve ruminitis nontravmatika, rumen ve retikulumun travmatik olmayan yangısı. devamı...
 • Uveitis: Gözün orta tabakası olan uveanın yangısı. Travmalar, kimyasal maddeler, enfeksiyöz etkenler, tümörler veya immünolojik olaylara bağlı olarak biçimlenir. devamı...
 • Mide Yangısı: Mide mukozasının yangısı, gastritis. Yüzeysel irritasyon veya erozyonlarına, mide ülserlerine, venöz infarktüslere, klostridiyal, mantar veya kimi viral hastalıklara ve kimyasal maddelere bağlı olarak biçimlenir. devamı...
 • Fibrinli Akciğer Yangısı: Yangısal eksudat içerisinde fibrin bulunmasıyla, loplardan en az birinin büyük bir bölümünü etkilenmesi ve genellikle göğüs zarında yapışmalarla belirgin akciğer yangısı, lober pnömoni, krupöz pnömoni, fibrinöz akciğer yangısı. devamı...
 • Vejetatif Endokarditis: Enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan nedenlere bağlı, endokardiyumda siğil benzeri doku üremeleriyle belirgin endokard yangısı, verrukoit endokarditis. devamı...
 • Vejetatif Endokarditis: Enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan nedenlere bağlı, endokardiyumda siğil benzeri doku üremeleriyle belirgin endokard yangısı, verrukoit endokarditis. devamı...

Interstisyel Akciğer Yangısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.