intertwined

Intertwined: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Intertwined” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve Türkçe’de “iç içe geçmiş” veya “birbirine dolanmış” olarak çevrilen bir sıfattır. İki veya daha fazla şeyin birbirine sıkıca bağlı veya karışık olduğu durumları tanımlamak için kullanılır. Bu makale, “intertwined” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanımını ve örneklerini inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

İngilizce’de “intertwined” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Birbirine dolanmış veya iç içe geçmiş: İki veya daha fazla şeyin fiziksel olarak birbirine dolanmış veya karışmış olması.
 • Yakından bağlantılı veya ilişkili: İki veya daha fazla şeyin birbirine sıkıca bağlı veya ilişkili olması.
 • Karmaşık veya iç içe geçmiş: Bir şeyin anlaşılması veya çözülmesi zor olması.

Türkçe Anlamı

Türkçe’de “intertwined” kelimesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • İç içe geçmiş: İki veya daha fazla şeyin fiziksel olarak birbirine dolanmış veya karışmış olması.
 • Birbirine dolanmış: İki veya daha fazla şeyin birbirine sıkıca bağlı veya ilişkili olması.
 • Karmaşık veya iç içe geçmiş: Bir şeyin anlaşılması veya çözülmesi zor olması.

Kullanım

“Intertwined” kelimesi, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Fiziksel nesneleri tanımlamak için: İki veya daha fazla nesnenin birbirine dolanmış veya iç içe geçmiş olması.
 • Soyut kavramları tanımlamak için: İki veya daha fazla kavramın birbirine sıkıca bağlı veya ilişkili olması.
 • Karmaşık veya anlaşılması zor durumları tanımlamak için: Bir şeyin anlaşılması veya çözülmesi zor olması.

Örnekler

İngilizce Örnekler:

 • The branches of the trees were intertwined, creating a dense canopy. (Ağaçların dalları iç içe geçmişti ve yoğun bir gölgelik oluşturuyordu.)
 • The lives of the two sisters were intertwined from birth. (İki kız kardeşin hayatları doğumdan itibaren iç içe geçmişti.)
 • The plot of the novel was so intertwined that it was difficult to follow. (Romanın konusu o kadar iç içe geçmişti ki takip etmek zordu.)

Türkçe Örnekler:

 • Dalları birbirine dolanmış ağaçlar, sık bir gölgelik oluşturuyordu.
 • İki kız kardeşin hayatları, doğdukları günden beri iç içe geçmişti.
 • Romanın konusu o kadar iç içe geçmişti ki takip etmek zordu.

Sonuç

“Intertwined” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ve iki veya daha fazla şeyin birbirine sıkıca bağlı veya karışık olduğu durumları tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Fiziksel nesneleri, soyut kavramları ve karmaşık durumları tanımlamak için kullanılabilir. Bu makale, “intertwined” kelimesinin anlamlarını, kullanımını ve örneklerini incelemiş ve İngilizce-Türkçe çeviri bağlamında açıklamıştır.


Yayımlandı

kategorisi