intrinsik faktör nedir

İntrinsik Faktör Nedir?

İntrinsik faktör, mide parietal hücreleri tarafından üretilen bir glikoproteindir. Vitamin B12’nin (kobalamin) ince bağırsakta emilmesi için gereklidir. İntrinsik faktör, vitamin B12’ye bağlanır ve onu mideden ince bağırsağa taşır. İnce bağırsakta, intrinsik faktör-vitamin B12 kompleksi, ileumdaki reseptörlere bağlanır ve vitamin B12 emilir.

İntrinsik Faktörün Yapısı ve Sentezi

İntrinsik faktör, tek bir polipeptit zincirinden oluşan bir glikoproteindir. Molekül ağırlığı yaklaşık 45.000 daltondur. İntrinsik faktör, mide parietal hücrelerinin sitoplazmasında sentezlenir ve Golgi aygıtında paketlenir. Daha sonra, veziküller aracılığıyla hücre yüzeyine taşınır ve salgılanır.

İntrinsik Faktörün Fonksiyonu

İntrinsik faktörün temel fonksiyonu, vitamin B12’nin ince bağırsakta emilmesini sağlamaktır. Vitamin B12, vücut için gerekli bir vitamindir ve çeşitli metabolik süreçlerde rol oynar. Örneğin, vitamin B12, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu, sinir sisteminin işlevi ve DNA sentezi için gereklidir.

İntrinsik Faktör Eksikliği

İntrinsik faktör eksikliği, vitamin B12 eksikliğine yol açabilir. Vitamin B12 eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, vitamin B12 eksikliği, megaloblastik anemi, nöropati ve demans gibi hastalıklara yol açabilir.

İntrinsik Faktör Eksikliğinin Nedenleri

İntrinsik faktör eksikliği, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Pernisiyöz anemi: Pernisiyöz anemi, otoimmün bir hastalıktır ve mide parietal hücrelerinin yok olmasına yol açar. Bu durum, intrinsik faktör eksikliğine ve vitamin B12 eksikliğine yol açar.
 • Gastrektomi: Gastrektomi, midenin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu işlem, intrinsik faktör üreten parietal hücrelerin kaybına yol açar ve vitamin B12 eksikliğine neden olabilir.
 • İleal rezeksiyon: İleal rezeksiyon, ince bağırsağın bir kısmının cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Bu işlem, vitamin B12’nin emildiği reseptörlerin kaybına yol açar ve vitamin B12 eksikliğine neden olabilir.
 • Crohn hastalığı: Crohn hastalığı, sindirim sistemini etkileyen kronik bir iltihaplı hastalıktır. Bu hastalık, mide parietal hücrelerinin hasar görmesine ve intrinsik faktör eksikliğine yol açabilir.
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu: Helicobacter pylori, midede bulunan bir bakteridir. Bu bakteri, mide parietal hücrelerine zarar verebilir ve intrinsik faktör eksikliğine yol açabilir.

İntrinsik Faktör Eksikliğinin Belirtileri

İntrinsik faktör eksikliği, çeşitli belirtilere yol açabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Megaloblastik anemi: Megaloblastik anemi, kırmızı kan hücrelerinin büyük ve olgunlaşmamış olduğu bir anemi türüdür. Bu durum, yorgunluk, halsizlik, solukluk ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açabilir.
 • Nöropati: Nöropati, sinir sisteminin hasar görmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum, uyuşma, karıncalanma, ağrı ve kas güçsüzlüğü gibi belirtilere yol açabilir.
 • Demans: Demans, bilişsel işlevlerin bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum, hafıza kaybı, dikkat eksikliği, karar verme güçlüğü ve kişilik değişiklikleri gibi belirtilere yol açabilir.

İntrinsik Faktör Eksikliğinin Tanısı

İntrinsik faktör eksikliği, çeşitli testlerle teşhis edilebilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Vitamin B12 düzeyi ölçümü: Vitamin B12 düzeyi, kanda ölçülür. Düşük vitamin B12 düzeyi, intrinsik faktör eksikliğinin bir belirtisidir.
 • İntrinsik faktör antikor testi: İntrinsik faktör antikor testi, kanda intrinsik faktöre karşı antikorların varlığını tespit eder. İntrinsik faktör antikorlarının varlığı, pernisiyöz aneminin bir belirtisidir.
 • Schilling testi: Schilling testi, vitamin B12 emilimini ölçen bir testtir. Bu test, radyoaktif vitamin B12 kullanılarak yapılır. Rady

Yayımlandı

kategorisi