Invalid Diet ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Invalid Diet" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Invalid Diet" ne demek?

 1. Hasta diyeti, hasta perhizi

Invalid Diet nedir? İlişkili sözcükler

 • çekimli Eylem: (Derleme.. çekimli fiil, esas fiil, tükel fiil) Bir yargı bildiren ve zaman kavramıyle birlikte kişi kavramı veren eylem: 1. K.T.geldim(gel-di-m) 2. K.T.geldin(gel-di-n) 3. K.T.geldi(get-di) 1. K.Ç.geldik(gel-di-k) 2. K.Ç.geldiniz(gel-di-n-iz) 3. K.Ç.geldiler(gel-di-ler) 1. K.T.hastayım(hasta-y-ım) 2. K.T.hastasın(hastasın) 3. K.T.hasta, hasadır (hasta-dır) 1. K.Ç.hastayız(hasta-y-iz) 2. K.Ç.hastasınız(hasta-sın-ız) 3. K.Ç.hastalar, hastadırlar (hasta-dır-lar) vb. devamı...
 • Reducing Diet: Rejim, zayıflama diyeti devamı...
 • Invalid: Geçersiz, hükümsüz, battal, muteber olmayan. Çürüğe çıkarmak devamı...
 • Sippy Diet: Sippy diyeti, peptik ülserlerin tedavisinde uygulanan diyet devamı...
 • Calorie Low Diet: DüşŸÜk kalori diyeti, şŸişŸmanlatıcı gıdalar veya yüksek enerjili besinler içermeyen yeme alışŸkanlığŸı devamı...
 • Valetudinarian: Sıhhatsiz, devamlı hasta, müzmin hasta, zayıf mizaçlı (kimse); sağlığına aşırı düşkün (kimse), sıhhatine meraklı Hasta, hastalık hastası, hastalıklı kimse devamı...
 • Amid: Bk. amit. 1. çok hasta. 2. aşk hastası. 3. başlıca nokta. 4. önder, şef, komutan. 5. diyarbakır’ın eski adı. ortaçağ’da islam türk devletlerinde kullanılan bazı unvanlar ve memuriyet isimleri. devamı...
 • Malinger: Yalandan kendini hasta göstermek, hasta pozu yapmak, hastalık taslamak Hasta numarası yapmak devamı...
 • Lent Term: Paskalya perhizi dönemi devamı...
 • Ekeylem: (Derleme., imek fiili, varlık fiili, ek fiil) Sözcüklerin eylem görevinde kullanılmalarına yardım eden, -dir ekinden yararlanılarak çekimi tamamlanan ve olumsuzu değil sözcüğüyle kurulan yardımcı eylem: Hastayım (hasta değilim) , hastasın, hasta (hastadır) ; hastayız (hasta değiliz) ; hastasınız, hastalar (hastadırlar) örneklerinde olduğu gibi.ekeylemin -di eki hikâye, -miş eki rivayet, -se eki koşul birleşik zamanlarını kurar: devamı...

Invalid Diet ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.