invazyon sözlük anlamı nedir?


Sözlükte invazyon kelimesinin manası:

  1. Vücudun patojen mikroorganizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması.
  2. Kötücül tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.
  3. Helmint türlerinin oluşturduğu ve enfeksiyon yerine kullanılan terim.
  4. İstila, akın, saldırı.
  5. Vücudun patojen mikroorganizmaların saldırısına uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması.
  6. Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.

invazyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları