invoice ne demek

Fatura Nedir?

Fatura, bir mal veya hizmetin satışı veya teslimi karşılığında alıcıya verilen bir belgedir. Fatura, satıcı ve alıcı arasındaki işlemin ayrıntılarını içerir ve genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Satıcının adı ve adresi
 • Alıcının adı ve adresi
 • Fatura tarihi
 • Fatura numarası
 • Satılan veya teslim edilen malların veya hizmetlerin açıklaması
 • Malların veya hizmetlerin miktarı
 • Malların veya hizmetlerin birim fiyatı
 • Malların veya hizmetlerin toplam fiyatı
 • Ödeme koşulları
 • Vergi bilgileri

Fatura, satıcı ve alıcı arasındaki işlemin kanıtıdır ve genellikle muhasebe ve vergi amaçlı olarak kullanılır. Fatura ayrıca, alıcının malları veya hizmetleri iade etmesi veya değiştirmek istemesi durumunda önemli bir belgedir.

Faturanın Önemi

Fatura, satıcı ve alıcı arasındaki işlemin önemli bir belgesidir ve aşağıdaki nedenlerden dolayı önemlidir:

 • Satıcı ve alıcı arasındaki işlemin kanıtıdır.
 • Muhasebe ve vergi amaçlı olarak kullanılır.
 • Alıcının malları veya hizmetleri iade etmesi veya değiştirmek istemesi durumunda önemli bir belgedir.
 • Satıcının müşterilerine sunduğu hizmetin kalitesini ölçmek için kullanılır.
 • Satıcının müşterileriyle olan ilişkisini güçlendirmek için kullanılır.

Fatura Türleri

Fatura, çeşitli amaçlara göre farklı türlerde olabilir. En yaygın fatura türleri şunlardır:

 • Satış faturası: Bir mal veya hizmetin satışı karşılığında alıcıya verilen faturadır.
 • Hizmet faturası: Bir hizmetin teslimi karşılığında alıcıya verilen faturadır.
 • Proforma faturası: Bir mal veya hizmetin satışı veya teslimi öncesinde alıcıya verilen faturadır.
 • İhracat faturası: Bir malın veya hizmetin yurt dışına satışı karşılığında alıcıya verilen faturadır.
 • İthalat faturası: Bir malın veya hizmetin yurt dışından satın alınması karşılığında satıcıya verilen faturadır.

Fatura Düzenleme Kuralları

Fatura düzenleme kuralları, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

 • Fatura, satıcının adı ve adresi, alıcının adı ve adresi, fatura tarihi, fatura numarası, satılan veya teslim edilen malların veya hizmetlerin açıklaması, malların veya hizmetlerin miktarı, malların veya hizmetlerin birim fiyatı, malların veya hizmetlerin toplam fiyatı, ödeme koşulları ve vergi bilgileri gibi bilgileri içermelidir.
 • Fatura, satıcının imzası ve kaşesi ile onaylanmalıdır.
 • Fatura, alıcıya iki nüsha olarak verilmelidir.

Fatura Saklama Süresi

Fatura saklama süresi, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki süreler uygulanır:

 • Satış faturaları: 10 yıl
 • Hizmet faturaları: 10 yıl
 • Proforma faturaları: 5 yıl
 • İhracat faturaları: 5 yıl
 • İthalat faturaları: 5 yıl

Fatura İptali

Fatura iptali, belirli koşullar altında yapılabilir. Genel olarak, aşağıdaki koşullarda fatura iptali yapılabilir:

 • Mal veya hizmetin satışı veya teslimi yapılmamışsa
 • Mal veya hizmetin iade edilmesi veya değiştirilmesi durumunda
 • Faturada hata yapılması durumunda
 • Faturanın geçersiz olması durumunda

Fatura iptali, satıcının imzası ve kaşesi ile onaylanmalıdır. Fatura iptali, alıcıya bildirilmelidir.

Fatura Kontrolü

Fatura kontrolü, satıcı ve alıcı tarafından yapılmalıdır. Satıcı, faturada yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmalıdır. Alıcı, faturada yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmalı ve faturayı ödeme yapmadan önce kontrol etmelidir.


Yayımlandı

kategorisi