involve sözlük anlamı nedir?

Sözlükte involve kelimesinin manası:

  1. Sarmak, yol açmak, gerektirmek, kapsamak, karıştırmak, bulaştırmak, sokmak
  2. İcap ettirmek, bağlamak, tabi kılmak
  3. Sarmak, kuşatmak, ihata etmek, içine almak, ihtiva etmek
  4. Karıştılrmak, sokmak (müşkülat veya derde)
  5. Duçar etmek
  6. Belirli bir dereceye yükseltmek

involve ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları