iptidaı mimarlık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte iptidaı mimarlık kelimesinin manası:

  1. Bk. ilkel mimarlık

iptidaı mimarlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları