ırak eş anlamlısı nedir

Irak’ın Eş Anlamlısı Nedir?

Irak, Orta Doğu’da yer alan bir ülkedir. Ülkenin başkenti Bağdat’tır. Irak, kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde Kuveyt ve Suudi Arabistan, batıda Ürdün ve Suriye ile sınır komşusudur. Irak’ın nüfusu yaklaşık 40 milyon kişidir. Ülkenin resmi dili Arapçadır. Irak, zengin petrol rezervlerine sahiptir.

Irak’ın eş anlamlısı olarak kullanılabilecek bazı kelimeler şunlardır:

  • Mezopotamya
  • Irak Cumhuriyeti
  • Irak Devleti
  • Irak Hükümeti
  • Irak Ordusu
  • Irak Halkı
  • Irak Kültürü
  • Irak Tarihi
  • Irak Coğrafyası
  • Irak Ekonomisi

Irak’ın Tarihi

Irak, dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Mezopotamya’nın beşiğidir. Mezopotamya, MÖ 3500 civarında Sümerler tarafından kurulmuştur. Sümerler, dünyanın ilk yazılı dilini geliştirmişlerdir. MÖ 2300 civarında Akadlar, Sümerleri yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Akadlar, Mezopotamya’da büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. MÖ 1750 civarında Amoriler, Akadları yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Amoriler, Mezopotamya’da yaklaşık 500 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. MÖ 1250 civarında Kasitler, Amorileri yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Kasitler, Mezopotamya’da yaklaşık 400 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. MÖ 612 yılında Asurlular, Kasitleri yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Asurlular, Mezopotamya’da büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. MÖ 539 yılında Persler, Asurluları yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Persler, Mezopotamya’da yaklaşık 200 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. MÖ 331 yılında Büyük İskender, Persleri yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra, Mezopotamya Selevkos İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir. MÖ 141 yılında Partlar, Selevkos İmparatorluğu’nu yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Partlar, Mezopotamya’da yaklaşık 500 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. MS 224 yılında Sasani İmparatorluğu, Partları yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmiştir. Sasani İmparatorluğu, Mezopotamya’da yaklaşık 400 yıl boyunca hüküm sürmüştür. MS 637 yılında Araplar, Sasani İmparatorluğu’nu yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Araplar, Mezopotamya’da yaklaşık 800 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. MS 1258 yılında Moğollar, Arapları yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmişlerdir. Moğollar, Mezopotamya’da yaklaşık 100 yıl boyunca hüküm sürmüşlerdir. MS 1353 yılında Timur, Moğolları yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmiştir. Timur, Mezopotamya’da yaklaşık 20 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Timur’un ölümünden sonra, Mezopotamya çeşitli Türk beylikleri arasında paylaşılmıştır. MS 1534 yılında Osmanlı İmparatorluğu, Türk beyliklerini yenerek Mezopotamya’yı ele geçirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Mezopotamya’da yaklaşık 400 yıl boyunca hüküm sürmüştür. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış ve Mezopotamya İngilizlerin kontrolüne geçmiştir. 1932 yılında Irak, İngilizlerden bağımsızlığını kazanmıştır.

Irak’ın Coğrafyası

Irak, Orta Doğu’da yer alan bir ülkedir. Ülkenin yüzölçümü 438.317 kilometrekaredir. Irak’ın kuzeyinde Türkiye, doğuda İran, güneyde Kuveyt ve Suudi Arabistan, batıda Ürdün ve Suriye ile sınır komşusudur. Irak’ın başkenti Bağdat’tır. Irak’ın diğer önemli şehirleri arasında Musul, Basra, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük yer almaktadır. Irak’ın iklimi, kuzeyde karasal, güneyde ise çöl iklimidir. Irak’ın büyük bir kısmı çöl ve yarı çöl alanlarından oluşmaktadır. Irak’ın kuzeyinde Zagros Dağları, güneyinde ise Arap Yarımadası yer almaktadır. Irak’ın en önemli nehirleri Dicle ve Fırat nehirleridir.

Irak’ın Ekonomisi

Irak, zengin petrol rezervlerine sahip bir ülkedir. Irak’ın ekonomisi, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanmaktadır. Irak, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biridir. Irak’ın diğer önemli gelir kaynakları arasında tarım ve turizm yer almaktadır. Irak’ın tarım ürünleri arasında buğday, arpa, pirinç, pamuk ve hurma yer almaktadır. Irak’ın turizm sektörü, ülkenin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde gelişmektedir. Irak’ın en önemli turistik yerleri arasında Bağdat, Musul, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük yer almaktadır.

Irak’ın Kültürü

Irak, zengin bir kültüre sahip bir ülkedir. Irak’ın kültürü, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik grupların kültürlerinin bir sentezidir. Irak’ın resmi dili Arapçadır. Ancak, ülkede Kürtçe, Türkmence ve diğer diller de konuşulmaktadır. Irak’ın dini inançları arasında İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik yer almaktadır. Irak’ın mutfağı, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik grupların mutfaklarının bir sentezidir. Irak’ın en önemli yemekleri arasında kebap, dolma, pilav ve börek yer almaktadır. Irak’ın müziği, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik grupların müziklerinin bir sentezidir. Irak’ın en önemli müzik türleri arasında maqam, kaside ve şarkı yer almaktadır. Irak’ın dansları, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik grupların danslarının bir sentezidir. Irak’ın en önemli dans türleri arasında dabke, halay ve sema yer almaktadır.


Yayımlandı

kategorisi