irinsiz interstisyel nefritis sözlük anlamı nedir?


Sözlükte irinsiz interstisyel nefritis kelimesinin manası:

  1. Hafif nedbeleşme ve az miktarda lenfohistiyositik hücre içeren böbrek intersitisyumunun yangısı.

irinsiz interstisyel nefritis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları