Iris ışıkölçeri ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Iris ışıkölçeri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Iris ışıkölçeri" ne demek?

 1. İnsan gözüne benzer biçimde, gelen ışığın şiddetine göre diyaframı büyüyüp küçülerek, fotoğraf plakları üzerindeki yıldız resimlerinin parlaklığını ölçen araç.

Iris ışıkölçeri nedir? İlişkili sözcükler

 • Görünürdeki Parlaklık: Işık alıcısına (göz, ırakgörür, fotoğraf plağı ya da herhangi bir ışıkölçer) ulaşmış olan ışınım erkesi niceliğine göre bu alıcının belirttiği parlaklık. Bir yıldız uzaklaşırsa görünen parlaklığı azalır. devamı...
 • Prizmalı Tayfçeker: Gökcisimlerinden gelen ışığı bir saydam üçgen prizmadan geçirerek renklere ayıran ve fotoğraf düzeniyle resmini cam plaklar üzerine alan araç . Bir ırakgörüre eklenmiş olarak kullanılır. devamı...
 • Peçe: Bir şeyi gizlemek için üzerine çekilen örtü. Maske, sır, giz Örnek: Bu düzme cadının peçesini kaldırmalıyız. H. R. Gürpınar Yıldız resimlerinin alındığı planların yüzeyinde görülen hafif karartı. devamı...
 • Nur: Aydınlık, ışık, parıltı, ziya. İlahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık Örnek: Kuru kadın okurken önündeki mezarın bir yeşil nurla tutuştuğunu gördü. Ö. Seyfettin 1. aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. mekke’deki hıra devamı...
 • Kıtlık Değeri: Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin kıtlık düzeylerine göre piyasada oluşan göreli değerleri. Bir ressamın tablosu, antika mallar, elmas gibi sunumu göreli olarak düşük olan ve artırılamayan malların, istemin şiddetine göre devamı...
 • Belirtici Yıkama: Fotoğraf plakları ve kartlarını ilâçlı suda yıkayarak üzerlerindeki görüntüyü belirtme işlemi. devamı...
 • Pırıldaklı Göreç: Gökyüzünde aynı bölgenin farklı zamanlarda çekilmiş iki resmini karşılaştırmak için kullanılan özel bir aygıt. (bk. şekil P. 22) İki plaktan gelen ışık aynalardan yansıyarak aygıtın mikroskobuna varır. Işık yoluna, konan bir mandallı kanat gelen ışık yollarından birini kapatır. Mandal sağa sola sıraya döndürülürse, aynı yıldızın birinci ve ikinci plaktaki resimleri art arda görülür. Yıldız zamanla devamı...
 • Photographic Magnitude: Fotoğraf parlaklığı devamı...
 • Açık Saçık Yayın: Erteme (edebe) aykırı biçimde yazı, gazete, dergi, resim, fotoğraf, sinema ve benzeri araçlarla kamuya yapılmışaçık saçık yayın. devamı...
 • Harry Callahan: Harry Callahan, (1912-1999) modern Amerikan fotoğŸrafçılığŸının önde gelen yenilikçilerinden biri sayılan ünlü Amerika BirleşŸik Devletleri fotoğŸrafçısı devamı...

Iris ışıkölçeri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.