irish sözlük anlamı nedir?

Sözlükte irish kelimesinin manası:

  1. ), (i.) İrlanda'ya ait
  2. İrlanda diline ait
  3. İrlandalı
  4. İrlanda dili
  5. İrlanda şivesiyle konuşulan İngilizce
  6. Kavgacılık

irish ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları