ırmak Dalgıcı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ırmak Dalgıcı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ırmak Dalgıcı" ne demek?

 1. Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından 40 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya'da göl ve ırmak kenarlarında yaşayan bir tür.

ırmak Dalgıcı nedir? İlişkili sözcükler

 • Kara Deniz Kırlangıcı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, tüyleri kül rengi, kara karışık, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da göl ve bataklıklarda yaşayan bir tür. devamı...
 • Tatlı Su Levreği: Akarsularda, göllerde yaşayan, iki sırtı yüzgeçli, beyaz etli bir balık, aklevrek. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, bütün Asya ve Avrupa tatlı sularında yaşayan bir devamı...
 • Ak Kanatlı Deniz Kırlangıcı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz tarlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, gagası kara, ayakları kırmızı, Avrupa ve Afrika’da durgun su ve bataklıklarda yaşayan göçmen bir tür. devamı...
 • ıslıklı Cüce Tavşan: Kemiriciler (Rodentia) takımının, ıslıklı tavşangiller (Ochotonidae) familyasından, 14.5 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya’nın bazı yerlerinde yaşayan bir tür. devamı...
 • Golyan Balığı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 8 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Kuzey Asya’da yaşayan bir tür. Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 14 cm kadar uzunlukta olabilen, Doğu Avrupa, devamı...
 • Yağmur Kuşu: Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş, altın yağmurcun (Charadrius fluvialis). Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının,yağmur kuşugiller (Charadriidae) familyasından, devamı...
 • Tepeli Karabatak: Kuşlar (Aves) sınıfının, kürek ayaklılar (Pelecaniformes) takımının, karabatakgiller (Phalacrococidae) familyasından, 26-28 cm kadar uzunlukta, kara tüylü, Avrupa ve Kuzey Amerika’da göl ve ırmak kenarlarında yaşayan bir tür. Kuşlar (Aves) sınıfının, devamı...
 • Kum Kırlangıcı: Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından, 13 cm kadar uzunlukta, sırtı kül kahverengi, karnı daha açık renkli, Palearktik bölge, Kuzey Amerika, ve Güney Asya’da kumlu ırmak ve göl kenarlarında yaşayan, yurdumuzun her tarafında yazın kuluçkaya yatan, uçan böceklerle beslenen göçmen bir tür. devamı...
 • Dere Pisisi: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, yanyüzergiller (Pleuronectidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta, Avrupa kıyılarında yaşayan ve kıyılardan ırmak ve göllere kadar geçen bir tür. Kemikli balıklardan, pisi balıkları (Pleuronectidae) familyasından, 40 devamı...
 • Büyük Kuyruklu Deniz Kırlangıcı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, deniz kırlangıcıgiller (Sternidae) familyasından, gagası kırmızı, kendi kara, ak, kül rengi karışık renkli olan, Avrupa ve Kuzey Amerika’da su kenarlarında yaşayan, göçmen bir tür. devamı...

ırmak Dalgıcı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.