irman sözlük anlamı nedir?

Sözlükte irman kelimesinin manası:

  1. 1. çağrısız gelen kimse. 2. dalkavuk. 3. eğreti. 4. arzu, istek. 5. pişmanlık.
  2. Arzu, taleb, istek.

irman ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları