iş etüdü nedir

İş Etüdü Nedir?

İş etüdü, bir işin veya görevin sistematik olarak incelenmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Bu süreç, işin verimliliğini, etkinliğini ve güvenliğini iyileştirmek için kullanılır. İş etüdü, işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine, üretkenliklerini artırmalarına ve çalışanlarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olabilir.

İş Etüdünün Konusu

İş etüdünün konusu, bir işin veya görevin sistematik olarak incelenmesi ve analiz edilmesidir. Bu süreç, işin verimliliğini, etkinliğini ve güvenliğini iyileştirmek için kullanılır. İş etüdü, işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine, üretkenliklerini artırmalarına ve çalışanlarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olabilir.

İş Etüdünün Aşamaları

İş etüdü, genellikle dört aşamada gerçekleştirilir:

 1. İşin seçimi: İlk aşamada, iş etüdü yapılacak iş veya görev seçilir. Bu seçim, işin verimliliğini, etkinliğini veya güvenliğini iyileştirme potansiyeli gibi faktörlere göre yapılır.
 2. İşin analizi: İkinci aşamada, seçilen iş veya görev sistematik olarak analiz edilir. Bu analiz, işin adımlarını, işin süresini, işin maliyetini ve işin güvenliğini içerir.
 3. İşin iyileştirilmesi: Üçüncü aşamada, işin verimliliğini, etkinliğini veya güvenliğini iyileştirmek için öneriler geliştirilir. Bu öneriler, işin adımlarının değiştirilmesi, işin süresinin kısaltılması, işin maliyetinin düşürülmesi veya işin güvenliğinin artırılması gibi konuları içerebilir.
 4. Önerilerin uygulanması: Dördüncü aşamada, işin iyileştirilmesi için geliştirilen öneriler uygulanır. Bu uygulama, işletmenin kaynakları ve öncelikleri gibi faktörlere göre yapılır.

İş Etüdünün Faydaları

İş etüdü, işletmelere birçok fayda sağlayabilir. Bu faydalar şunlardır:

 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Üretkenliğin artırılması
 • Çalışanların güvenliğinin sağlanması
 • İş kalitesinin iyileştirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması

İş Etüdü Yöntemleri

İş etüdü, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Zaman ve hareket çalışması
 • İş ölçümü
 • İş değerlendirmesi
 • Ergonomi
 • Yöntem mühendisliği

İş Etüdü Uygulamaları

İş etüdü, birçok farklı sektörde uygulanabilir. Bu sektörler şunlardır:

 • Üretim
 • Hizmet
 • Perakende
 • Sağlık
 • Eğitim
 • Hükümet

Sonuç

İş etüdü, işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine, üretkenliklerini artırmalarına ve çalışanlarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olabilecek önemli bir araçtır. İş etüdü, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir ve birçok farklı sektörde uygulanabilir.


Yayımlandı

kategorisi