iş kılış fiili nedir

İş Kılış Fiili Nedir?

İş kılış fiili, bir işin veya eylemin yapıldığını veya gerçekleştirildiğini ifade eden fiil türüdür. İş kılış fiilleri genellikle “-mek” veya “-mak” ekiyle yapılırlar. Örneğin, “yürümek”, “konuşmak”, “yemek”, “içmek” gibi fiiller iş kılış fiilleridir.

İş kılış fiilleri, cümle içinde genellikle yüklem olarak kullanılırlar. Örneğin, “Ben yürüyorum.”, “O konuşuyor.”, “Biz yemek yiyoruz.”, “Siz içiyorsunuz.” gibi cümlelerde iş kılış fiilleri yüklem olarak kullanılmıştır.

İş kılış fiilleri, ayrıca cümle içinde nesne olarak da kullanılabilirler. Örneğin, “Ben kitabı okuyorum.”, “O dersi çalışıyor.”, “Biz yemeği pişiriyoruz.”, “Siz suyu içiyorsunuz.” gibi cümlelerde iş kılış fiilleri nesne olarak kullanılmıştır.

İş kılış fiilleri, Türkçede çok önemli bir yere sahiptirler. Çünkü iş kılış fiilleri, bir işin veya eylemin yapıldığını veya gerçekleştirildiğini ifade ederler. Bu nedenle, iş kılış fiilleri olmadan cümleler kurmak mümkün değildir.

İş Kılış Fiillerinin Özellikleri

İş kılış fiillerinin bazı özellikleri şunlardır:

  • İş kılış fiilleri genellikle “-mek” veya “-mak” ekiyle yapılırlar.
  • İş kılış fiilleri, cümle içinde genellikle yüklem olarak kullanılırlar.
  • İş kılış fiilleri, ayrıca cümle içinde nesne olarak da kullanılabilirler.
  • İş kılış fiilleri, Türkçede çok önemli bir yere sahiptirler.

İş Kılış Fiillerinin Çeşitleri

İş kılış fiilleri, çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. En yaygın sınıflandırma, iş kılış fiillerinin geçişli ve geçişsiz olarak ayrılmasıdır.

  • Geçişli iş kılış fiilleri, nesne alan fiillerdir. Örneğin, “yürümek”, “konuşmak”, “yemek”, “içmek” gibi fiiller geçişli iş kılış fiilleridir.
  • Geçişsiz iş kılış fiilleri, nesne almayan fiillerdir. Örneğin, “gülmek”, “ağlamak”, “uyumak”, “ölmek” gibi fiiller geçişsiz iş kılış fiilleridir.

İş kılış fiilleri, ayrıca olumlu ve olumsuz olarak da sınıflandırılabilirler.

  • Olumlu iş kılış fiilleri, bir işin veya eylemin yapıldığını veya gerçekleştirildiğini ifade eden fiillerdir. Örneğin, “yürümek”, “konuşmak”, “yemek”, “içmek” gibi fiiller olumlu iş kılış fiilleridir.
  • Olumsuz iş kılış fiilleri, bir işin veya eylemin yapılmadığını veya gerçekleştirilmediğini ifade eden fiillerdir. Örneğin, “yürümemek”, “konuşmamak”, “yememek”, “içmemek” gibi fiiller olumsuz iş kılış fiilleridir.

İş Kılış Fiillerinin Kullanımı

İş kılış fiilleri, günlük hayatta çok sık kullanılırlar. İş kılış fiilleri, bir işin veya eylemin yapıldığını veya gerçekleştirildiğini ifade etmek için kullanılırlar. Örneğin, “Ben okula gidiyorum.”, “O işe gidiyor.”, “Biz yemek yiyoruz.”, “Siz su içiyorsunuz.” gibi cümlelerde iş kılış fiilleri kullanılmıştır.

İş kılış fiilleri, ayrıca cümle içinde nesne olarak da kullanılabilirler. Örneğin, “Ben kitabı okuyorum.”, “O dersi çalışıyor.”, “Biz yemeği pişiriyoruz.”, “Siz suyu içiyorsunuz.” gibi cümlelerde iş kılış fiilleri nesne olarak kullanılmıştır.

İş kılış fiilleri, Türkçede çok önemli bir yere sahiptirler. Çünkü iş kılış fiilleri, bir işin veya eylemin yapıldığını veya gerçekleştirildiğini ifade ederler. Bu nedenle, iş kılış fiilleri olmadan cümleler kurmak mümkün değildir.


Yayımlandı

kategorisi