iş sağlığı ve güvenliği ingilizce

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği (İSG), çalışanların işyerlerindeki sağlık ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri ifade eden bir kavramdır. İSG, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi, çalışanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeyi ve işyerlerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlar.

İSG’nin Önemi

İSG, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için büyük önem taşımaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verebilir, hatta ölüme yol açabilir. Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işletmeler için de önemli maliyetlere yol açabilir.

İSG’nin Kapsamı

İSG, işyerlerindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • İşyeri tesislerinin ve ekipmanlarının güvenliği
 • Çalışma ortamının güvenliği ve sağlığı
 • Çalışma süreleri ve dinlenme süreleri
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirilmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının araştırılması

İSG’nin Yasal Düzenlemeleri

İSG, birçok ülkede yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Bu düzenlemeler, işverenlerin ve çalışanların İSG konusunda sahip oldukları hak ve sorumlulukları belirlemektedir.

İSG’nin Uygulama Alanları

İSG, tüm sektörlerde ve işyerlerinde uygulanmaktadır. Ancak, bazı sektörlerde ve işyerlerinde İSG riski daha yüksektir. Bu nedenle, bu sektörlerde ve işyerlerinde İSG önlemlerinin daha sıkı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

İSG’nin Faydaları

İSG’nin uygulanmasının birçok faydası bulunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 • Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
 • İşletmelerin maliyetlerinin azaltılması
 • Üretkenliğin artırılması
 • Çalışanların moralinin yükseltilmesi
 • İşletmenin itibarının korunması

İSG’nin Geleceği

İSG, gelecekte de önemini korumaya devam edecektir. İş dünyasının giderek daha küreselleşmesi ve rekabetin artması, işletmelerin İSG’ye daha fazla önem vermesini gerektirecektir. Ayrıca, teknolojik gelişmeler de İSG alanında yeni fırsatlar yaratacaktır.

İSG’nin İngilizce Karşılığı

İş sağlığı ve güvenliğinin İngilizce karşılığı “occupational health and safety”dir. Bu terim, işyerlerindeki sağlık ve güvenliği korumak için alınan önlemleri ifade eder.


Yayımlandı

kategorisi