işçi sigortası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte işçi sigortası kelimesinin manası:

  1. Sosyal sigorta.
  2. Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak işçilerin hastalık, sakatlık, yaşlılık vb. gibi işsiz kaIma durumlarını parasaI oIarak karşıIamak için yapıIan sigorta.
  3. Bk. işçi güvencesi

işçi sigortası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları