isg eğitimi nedir

İSG Eğitimi Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi, çalışanların işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirleme, değerlendirme ve kontrol etme becerilerini geliştirmek için verilen eğitimdir. Bu eğitim, çalışanların iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme konusunda bilinçlenmelerini ve gerekli önlemleri almalarını sağlar.

İSG Eğitiminin Konuları

İSG eğitimi, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerine ilişkin çeşitli konuları kapsar. Bu konular arasında şunlar yer alır:

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları
 • İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik riskleri
 • Risk değerlendirmesi ve kontrolü
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
 • Kişisel koruyucu donanımlar
 • Acil durum planları
 • Yangın güvenliği
 • Elektrik güvenliği
 • Makine güvenliği
 • Kimyasal maddelerle çalışma güvenliği
 • Biyolojik etkenlerle çalışma güvenliği
 • Fiziksel etkenlerle çalışma güvenliği
 • Psikososyal risklerle çalışma güvenliği

İSG Eğitiminin Amacı

İSG eğitiminin amacı, çalışanların işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirleme, değerlendirme ve kontrol etme becerilerini geliştirmektir. Bu eğitim, çalışanların iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme konusunda bilinçlenmelerini ve gerekli önlemleri almalarını sağlar.

İSG Eğitiminin Faydaları

İSG eğitimi, çalışanlar, işverenler ve toplum için birçok fayda sağlar. Bu faydalar arasında şunlar yer alır:

 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması
 • İşverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi
 • Toplumun sağlık ve güvenliğinin korunması

İSG Eğitimi Kimlere Verilir?

İSG eğitimi, işyerlerinde çalışan tüm personele verilir. Bu eğitim, işverenler, yöneticiler, çalışanlar ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları gibi farklı meslek gruplarına göre farklı içeriklerde verilir.

İSG Eğitimi Nasıl Verilir?

İSG eğitimi, çeşitli yöntemlerle verilebilir. Bu yöntemler arasında şunlar yer alır:

 • Yüz yüze eğitim
 • Uzaktan eğitim
 • Karma eğitim

İSG Eğitiminin Süresi

İSG eğitiminin süresi, eğitim içeriğine ve eğitim yöntemine göre değişir. Genellikle, yüz yüze eğitim 8-16 saat, uzaktan eğitim 4-8 saat ve karma eğitim 12-24 saat sürer.

İSG Eğitimi Sertifikası

İSG eğitimi alan kişilere, eğitim sonunda bir sertifika verilir. Bu sertifika, kişinin İSG eğitimi aldığını ve işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirleme, değerlendirme ve kontrol etme becerilerine sahip olduğunu gösterir.

İSG Eğitimi Zorunlu mudur?

İSG eğitimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği zorunludur. Bu kanuna göre, işverenler çalışanlarına İSG eğitimi vermek zorundadır. Çalışanlar da İSG eğitimi almaya mecburdur.

İSG Eğitimi Veren Kurumlar

İSG eğitimi, çeşitli kurumlar tarafından verilir. Bu kurumlar arasında şunlar yer alır:

 • İş sağlığı ve güvenliği merkezleri
 • Üniversiteler
 • Meslek liseleri
 • Özel eğitim kurumları

Sonuç

İSG eğitimi, çalışanların işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirleme, değerlendirme ve kontrol etme becerilerini geliştirmek için verilen eğitimdir. Bu eğitim, çalışanların iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme konusunda bilinçlenmelerini ve gerekli önlemleri almalarını sağlar. İSG eğitimi, işverenler, yöneticiler, çalışanlar ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları gibi farklı meslek gruplarına göre farklı içeriklerde verilir. İSG eğitimi, çeşitli yöntemlerle verilebilir ve eğitim sonunda kişilere sertifika verilir. İSG eğitimi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği zorunludur.


Yayımlandı

kategorisi