ışıkgözlü ışıkölçer ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ışıkgözlü ışıkölçer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ışıkgözlü ışıkölçer" ne demek?

 1. Işık yeğinliğini ışıkgözüyle ölçen ışıkölçer çeşidi.

ışıkgözlü ışıkölçer nedir? İlişkili sözcükler

 • Dalgalılık: (değişken akımla beslenen bir kaynağın ışık yeğinliğindeki)Işık yeğinliğinin en küçük ve en büyük değerleri arasındaki farkın, en büyük değere oranı ile ölçülen, ışık yeğinliğinin devirsel çalkantısının (dalgalanmasının) genliği, bkz. düzensiz çalkantı, ışık titremesi. devamı...
 • Talbot Yasası: Eğer ağtabakanın bir noktası, yeğinliğinin devirsel değişme frekansı, görüntü erime frekansından daha yüksek bir ışıkla uyarılıyorsa, doğan duyulanma, yeğinliği, bir devir süresi içinde yayımlanan değişken ışığın ortalama yeğinliğine eşit yeğinlikte sürekli bir ışığınki ile özdeştir, bkz. görüntü erime frekansı. devamı...
 • Kandela Cd: Si birimlerinde ışık yeğinliği birimi (Yüzölçümü 1 / 600.000 m2 olan bir kara cismin, 101. 325 Nm-2 basınçta platinin ergime noktasında yatay doğrultudaki ışık yeğinliğine eşittir). devamı...
 • Optik Derinlik: Bir madde katmanı içinden geçen ışığın sönükleşme oranını belirten değer; biryapımiı bir ortam için katmanın geometrik kalınlığı ile soğurma katsayısı çarpımı ; katmana giren ışık yeğinliği Io, çıkan ışık yeğinliği I ise, I = Io e-d eşitliğindeki d değeri. devamı...
 • Kadir Sınıfıkadir.m: Yıldızların parlaklık sırasını belirten ölçek. İlk tanımını Hipparchus yapmıştır. Buna göre, çıplak gözle görülen yıldızlar birinci kadirden (m = 1), en sönükleri de altıncı kadirden (m = 6) kabul edilmiş, aradakiler de azalan parlaklığa göre sınıflandırılmıştır. Işınım yeğinliği ölçüsüne dayanan parlaklık tanımı da aynı adı taşır, aynı sırada gider; fakat ışıköiçümü kanunlarına göre ölçülür ve devamı...
 • Yansıtırlık: Bir yüzeyden yansıyan ışınını yeğinliğinin gelen toplam yeğinliğe oranı. Bir yüzeyden yansıyan ışınını yeğinliğinin gelen toplam yeğinliğe oranı. devamı...
 • Küçükakımölçer: Küçük akım yeğinliğini ölçen aygıt. devamı...
 • Günışıkölçer: Güneşten gelen ışığın yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt, helyofotometre. devamı...
 • Lümen: Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı. Uluslararası 1 mum yeğinliğinde bir ışık kaynağının, birim katı açı (uzay açısı) içinden saldığı devamı...
 • Gidergenlikölçer: Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt. Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt. devamı...

ışıkgözlü ışıkölçer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.