ışıklama Genliği ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ışıklama Genliği" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ışıklama Genliği" ne demek?

 1. Bir duyarlıkölçümü eğrisinde, düz çizgiye rastlayan, görüntü yoğunluğunun ışıklama yeğinliğiyle orantılı olarak arttığı bölge.

ışıklama Genliği nedir? İlişkili sözcükler

 • Aşırı ışıklama: Alıcı ya da basım aygıtında, ışık yeğinliğinin, ışıklama süresinin ya da her ikisinin gereğinden çok oluşu yüzünden konudaki tonların aktarımının gerçeğe uygun olmamasına yol açan durum. devamı...
 • Düşük ışıklama: Alıcı ya da basım aygıtında, ışık yeğinliğinin, ışıklama süresinin ya da her ikisinin gereğinden az olması yüzünden konudaki tonların aktarımının gerçeğe uygun olmamasına yol açan durum. Aşırı ışıklamanın karşıtı. devamı...
 • Yeğinlik Dağılış Yüzeyi: Başlangıç noktaları aynı, büyüklükleri ışık kaynağının aynı doğrultudaki yeğinliğiyle orantılı olan vektörlerin uçlarının geometrik yeri. devamı...
 • Değişken Değerler: Üretilen ya da satılan birimlerin niceliğiyle doğrudan doğruya ya da orantılı olarak değişen tümdeğer öğeleri. devamı...
 • Teknolojik Işsizlik: Emek yoğun sanayilerde zamanla sermaye yoğunluğunun artmasıyla işgücüne yönelik istemin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan yapısal bir işsizlik türü. krş. yapısal işsizlik devamı...
 • Mıknatıssal Geçirgenlik: Bir mıknatıssal geçirgen cisimde oluşan mıknatıssal akı yoğunluğunun, bunu irkilten dış mıknatıssal alan yeğinliğine oranı. Bir mıknatıssal geçirgen cisimde oluşan mıknatıssal akı yoğunluğunun, bunu irkilten dış mıknatıssal alan yeğinliğine oranı. devamı...
 • ışıklama Durumu: Bir oyunun uygulanmasında her ışık değişiminde ortaya çıkan yeni durum. Sahneye verilen ilkışıklama durumundan başlayarak her oyun ışıklama açısından çok sayıda durumu kapsar. devamı...
 • Açıklama çoğulu: Biz ve siz çoğul olmakla beraber bazan tek kişi için söylenebildiklerinden, bunların gerçekten çoğul olarak kastedildiğini açıklamak için kullanılan Bizler ve Sizler bireraçıklama çoğuludur. devamı...
 • Düzen Açıklaması: Bir tiyatro eserinin metninde dekor, giysi vb. ile oyuncuların görünüşleri, davranışları üzerine yapılan açıklama. Yazarın, oyun betiğinde, yere, girişlere, çıkışlara, dekore, giysilere, donatımlıklara, müziğe, çeşitli etmenlere, kişilerin görünüşlerine ve davranışlarına devamı...
 • Tayfsal Yansıma çarpanı: Verilmiş bir dalga boyu için, yansıyan ışık akısının tayfsal yoğunluğunun gelen ışık akısı yoğunluğuna oranı. devamı...

ışıklama Genliği ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.