ışıksal çevre ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "ışıksal çevre" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ışıksal çevre" ne demek?

 1. Bir yerde, o yerin biçimi ile ilgili olarak, bir yandan aydınlık düzeyi, ışık dağılışı, aydınlatma biçimi ve rengi gibi ışıkla ilgili öğeler, öte yandan kullanılan rengin (renklerin) türü, doymuşluğu, bunların oylumda dağılışları gibi renkle ilgili öğeler ve renksel geriverim gibi ortak öğelerden yararlanılarak yaratılan fizyolojik ve ruhbilimsel etkin çevre.

ışıksal çevre nedir? İlişkili sözcükler

 • Göreneksel çevre: Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre. devamı...
 • Boşinançsal çevre: Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre. devamı...
 • Doğal çevre: İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre. devamı...
 • Geleneksel çevre: Benzer gelenek ürünlerini taşıyan kişilerden oluşan çevre. bk. gelenek, krş. göreneksel çevre, boşinançsal çevre. devamı...
 • Biyotik çevre: Bir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre. Organizmalar arasındaki ilişkilerin meydana geldiği çevre. devamı...
 • çevre Iktisadı: Çevre sorunlarının iktisadi açıdan ele alındığı, çevreyi ve doğal kaynakları korumanın ekonomiye katkısının ve çevre kirliliğinin enaza indirgenmesi yollarının incelendiği bir iktisat alt bilim dalı. devamı...
 • çok Evreli örnekleme: Örneklerin evre evre seçildiği, önce yığının büyük örnekleme birimlerine (ünite) bölündüğü, sonra bunların her birinin daha küçük örneklemelere ayrıldığı bir örnekleme türü. devamı...
 • Oksijensiz Evre: Silaj yapımında ikinci evre olarak tanımlanan, ortamdaki oksijenin tüketilmesiyle anaerobik bakterilerin çoğalarak etkilerini göstermeye başladığı, küf ve maya kültürlerinin öldüğü, alkol ve diğer ürünlerin oluşumunda rol oynayan enzim faaliyetlerinin devam ettiği, laktik asit oluşumunun arttığı evre, anaerobik faz. devamı...
 • Sefalik Evre: Pepsinojen sekresyonu, sonra gastrin ve hidroklorik asit salgısını uyaran, hayvanların yiyecek bekleme, görme, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyinde başlangıç refleks tepkiyi uyaran evre. devamı...
 • östrojenik Evre: Foliküler evre. devamı...

ışıksal çevre ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.