ışıksal Sapınç ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ışıksal Sapınç" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ışıksal Sapınç" ne demek?

 1. Bir noktadan gelen ışınları tanı olarak bir noktada toplayamayan mercek ya da ayna gibi ışıksal araçların kusuru.

 2. Bir noktadan gelen ışınları tanı olarak bir noktada toplayamayan mercek ya da ayna gibi ışıksal araçların kusuru.

ışıksal Sapınç nedir? İlişkili sözcükler

 • Yuvarsal Sapınç: Mercek kıyılarından gelen ışığın, ana eksene yakın gelen ışıktan daha yakında odaklanmasından kaynaklanan mercek kusuru. Mercek kıyılarından gelen ışığın, ana eksene yakın gelen ışıktan daha yakında odaklanmasından kaynaklanan mercek kusuru. devamı...
 • Astigmatlık: Optik eksenden uzakta bulunan bir noktanın görüntüsünün, eksenden uzaklaştıkça nokta olarak değil doğru, elips, çember, ilkine dikey doğru olarak görünmesi biçiminde ortaya çıkan bir mercek kusuru. Gözün bütün çaplarında aynı devamı...
 • Renkser Sapınç: Değişik dalga boylarındaki ışığın mercekte değişik noktalarda odaklanmasından ileri gelen görüntü renklenmesi. Değişik dalga boylarındaki ışığın mercekte değişik noktalarda odaklanmasından ileri gelen görüntü renklenmesi. devamı...
 • Oküler: Optik aletlerinde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi. Bk. göz merceği devamı...
 • Yakınsak Mercek: Bkz. tümsek mercek. Bkz. tümsek mercek. devamı...
 • Mantıksal Kapanış: K gibi bir önerme kümesininmantıksal kapanışı, K kümesinin mantıksal sonucu olan bütün önermelerin kümesi demektir. || Böyle bir küme mantıkça kapalı bir önerme kümesidir. devamı...
 • Küresel Sapınç: Mercek ve aynaların çeşitli bölgelerinin farklı odak uzaklığına sahip olması. Bk. yuvarsal sapınç devamı...
 • Olasılıksal Değişken: (olasılık kuramı) Örneklem uzayı öğelerinin gerçek değerli bir işlevi.olasılıksal değişkenler, X,Y,. ile ve tanım bölgeleri (…) ile gösterilir. (…), gerçek sayıların kesikli bir kümesi ise, X’e kesikli ya da süreksizolasılıksal değişken; Rx, gerçek doğru üzerindeki bir aralık ya da aralıkların birleşimi ise, X’e sürekliolasılıksal değişken adı verilir. devamı...
 • Olasılıksal Süreç: (Olasılık kuramı) t rasgele olmayan bir değiştirge olmak üzere oiasılıksal değişkenlerin (…)kümesi. X’nin tanım bölgesine sürecin durum uzayı adı verilir. T={ .2,1,0,1,2 } ya da T ={0,1,2,. } ise, sürece kesikli ya da süreksiz değiştirgeli süreç; (…) ya da (…)ise, sürekli değiştirgeli süreç denir. Bir durumdan bir sonraki duruma geçişin, başlangıç ve bitim duramlarından bağımsız devamı...
 • ışıksal Değişmezler: Bir özdeğin soğurum katsayısı, kırıcılık göstergesi gibi ışıksal özelliklerinin anlatımında kullanılan değişmez sayılar. Bir özdeğin soğurum katsayısı, kırıcılık göstergesi gibi ışıksal özelliklerinin anlatımında kullanılan değişmez sayılar. devamı...

ışıksal Sapınç ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.