ışıl Küflüce ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ışıl Küflüce" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ışıl Küflüce" ne demek?

 1. Evcil hayvanlarda, özellikle sığırlarda, ışıl küflerden ileri gelen ve insanlara da bulaşabilen ilkel mantar hastalığı.

ışıl Küflüce nedir? İlişkili sözcükler

 • ışılküflüce: Evcil hayvanlarda, özellikle sığırlarda, ışılküflerden ileri gelen ve insanlara da bulaşabilen ilkel mantar hastalığı. Evcil hayvanlarda özellikle sığırlarda, ışılküflerden ileri gelen ve insanlara da bulaşabilen ilkel mantar hastalığı. devamı...
 • Tel Küflüce: Tel küften ileri gelen ilkel mantar hastalığı. devamı...
 • Isli Küflüce: İsliküften ileri gelen ve korkulacak ölçüde yalnız kanatlıları örseleyen ilkel mantar hastalığı. devamı...
 • Telküflüce: Telküften ileri gelen ilkel mantar hastalığı. Telküften ileri gelen ilkel mantar hastalığı. devamı...
 • şarbon: Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, karakabarcık, karayanık, yanıkara. Mikrobu. devamı...
 • Asalaksal Düşük Hastalığı: İneklerin dölyatağı ve öbür eşey örgenlerine düşkün dölüt kamçılısından ileri gelen, boğalarla hasta ineklerden sağlamlara bulaşarak, geniş çapta yavru atmalara yol açabilen aşım hastalığı. devamı...
 • Küflüce: Mantar hastalığı. Bk. mantar hastalığı. devamı...
 • Piyan: Mantara benzeyen kabarcıklarla ortaya çıkan, ciltte yaralar yapan, bulaşıcı sıcak bölge hastalığı. Asalağından ileri gelen ve dayanılmaz ağrılarla başlayıp, mantarımsı kabarcıklarla ortaya çıkan, frengi benzeri, bulaşıcı deri hastalığı; verem dutu, devamı...
 • Coxiellaenfeksiyonu: Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q’ humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır. devamı...
 • Sarıhumma: Çoğunlukla sıcak ülkelerde görülen, bir cins sivrisinek aracılığıyla bulaşan, tene sarı bir renk veren, ateşli bir hastalık. Çizgili sineklerle bulaşan ve özel bir virüsten ileri gelen, bulaşıcı, ateşli, evecen hastalık. devamı...

ışıl Küflüce ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.