ışınlılar sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ışınlılar kelimesinin manası:

  1. Bir hücreli hayvanların, kök bacaklılar sınıfına giren, protoplazmalarından, hareket ve duyu organı olarak yalancı ayak salan takım.
  2. Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfından, vücutları küre biçiminde ye iç kapsülleri bulunan, delikli olan kapsülün içi çekirdekli sitoplâzmayı, dışı birçok koful kapsayan, denizlerde pelâjik yaşayan, kontraktil kofulları bulunmayan, çoğunlukla silisten yapılmış bir iskeletleri olan, bir hücreli alglerle ortak yaşayan bir takım.
  3. Yalancıayaklarını devim örgeni olarak kullanan ve deniz yüzeyinde özgür yaşayan kökbacaklılar takımı.
  4. Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfından, vücutları küre biçiminde ve iç kapsülleri bulunan, delikli olan kapsülün içi çekirdekli stoplazmayı, dışı ise bir çok koful kapsayan, denizlerde pelajik yaşayan, kontraktil kofulları bulunmayan, çoğunlukla silisten yapılmış bir iskeletleri olan, bir hücreli alglerle ortak yaşayan bir takım.

ışınlılar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları