ısıölçer ne demek?

Türkçe sözlüklerde "ısıölçer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "ısıölçer" ne demek?

 1. Cisimlerin ısınma ısısını ölçmeye yarayan alet, kalorimetre.

 2. Isıl erke alışvenişini ölçmeye yarayan aygıt.

 3. Isıl erke alışvenişini ölçmeye yarayan aygıt.

ısıölçer nedir? İlişkili sözcükler

 • Nemölçer: Havanın nem derecesini ölçmeye yarayan alet, higrometre. Havadaki nem tutarına ölçmeye yarayan aygıt. devamı...
 • Sütölçer: Sütün yoğunluğunu ölçmeye yarayan alet. devamı...
 • Basıölçer: Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre. Akışkanların basıncını ölçen araç. devamı...
 • Duyumölçer: Derinin duyarlığını ölçmeye yarayan alet. devamı...
 • Suölçer: Su vb. akışkanlara ilişkin derinliği ve ağırlığı, basıncı ölçmeye yarayan alet, hidrometre. devamı...
 • Polarölçer: Bir ışığın polarma oranını ölçmeye yarayan alet, polarimetre. devamı...
 • Derinlikölçer: Okyanusun derinliğini ölçmeye yarayan alet, batimetre. devamı...
 • Yağışölçer: Belirli bir zamanda, belirli bir yere düşen yağış miktarını ölçmeye yarayan alet, yağmurölçer, plüviyometre. Yağış niceliğini ölçmede kullanılan araç. devamı...
 • Renkölçer: Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre. Bir çözeltinin renginin bağıl yeğinliğini ölçünlü bir çözeltiyle karşılaştırarak ölçen aygıt. devamı...
 • Sıvıölçer: Bir sıvının özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alet, areometre. Bir sıvının yoğunluğunu ölçerek karışım yüzdesini belirleyen araç. devamı...

ısıölçer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.