işit

“İşit” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

“İşit” ifadesi, İngilizce’de “hear” olarak çevrilir ve duyma eylemini ifade eder. Duyma, ses dalgalarının kulak tarafından algılanması ve beyne iletilmesi sürecidir.

İngilizcede “Hear” Fiilinin Anlamı

İngilizcede “hear” fiili, aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Sesleri algılamak: “I can hear the birds singing.” (Kuşların ötüşünü duyabiliyorum.)
 • Birini konuşurken dinlemek: “I heard him say that he was going to quit.” (Onun istifa edeceğini söylediğini duydum.)
 • Bir haber veya bilgi almak: “I heard that you got a promotion.” (Terfi aldığını duydum.)
 • Anlamak veya kavramak: “I don’t hear what you’re saying.” (Ne söylediğini anlamıyorum.)

Türkçede “İşit” Fiilinin Anlamı

Türkçede “işit” fiili, aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

 • Sesleri algılamak: “Kuşların cıvıltısını işitiyorum.”
 • Birini konuşurken dinlemek: “Onun geleceğini söylediğini işittim.”
 • Bir haber veya bilgi almak: “Terfi aldığını işittim.”
 • Anlamak veya kavramak: “Ne söylediğini işitmiyorum.”

“İşit” ve “Dinle” Arasındaki Fark

“İşit” ve “dinle” fiilleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da aralarında ince bir fark vardır. “İşit”, pasif bir eylemi ifade ederken “dinle”, aktif bir eylemi ifade eder.

 • İşit: Sesleri farkında olmadan veya kasıtlı olarak algılamak.
 • Dinle: Seslere dikkat etmek ve onları anlamak için kasıtlı bir çaba göstermek.

“İşit” İfadesinin Kullanım Alanları

“İşit” ifadesi, günlük konuşmalarda, edebiyatta ve teknik bağlamlarda yaygın olarak kullanılır.

 • Günlük konuşmalar: “Dün gece çok gürültü duydum.”
 • Edebiyat: “Uzaktan bir kuşun ötüşünü işitti.”
 • Teknik bağlamlar: “Cihaz, 20 Hz’den 20.000 Hz’e kadar olan sesleri işitebilir.”

Sonuç

“İşit” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de duyma eylemini ifade eder. İngilizcede “hear” olarak çevrilen “işit” fiili, sesleri algılama, dinleme, haber alma ve anlama anlamlarında kullanılır. Türkçedeki “işit” fiili ise benzer anlamlara sahiptir. “İşit” ve “dinle” fiilleri arasında, “işit”in pasif, “dinle”nin ise aktif bir eylem olması açısından ince bir fark vardır. “İşit” ifadesi, günlük konuşmalardan teknik bağlamlara kadar çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi