ısıtıcı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ısıtıcı kelimesinin manası:

  1. Bir nesnenin, genellikle bir akışkanın sıcaklığını, kullanmadan önce arttırmaya yarayan alet.
  2. Bir ortamın sıcaklığını artırmaya yarayan aygıt.
  3. Isıtan aygıt.
  4. Bk. ısıtıcı

ısıtıcı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları