Işkembe Ve Börkeneğin Travmatik Olmayan Yangısı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Işkembe Ve Börkeneğin Travmatik Olmayan Yangısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Işkembe Ve Börkeneğin Travmatik Olmayan Yangısı" ne demek?

 1. Travmatik nedenlere bağlı olmaksızın işkembe ve börkenek mukozasının akut veya kronik yangılanmasıyla belirgin bir hastalık, retikulitis ve ruminitis nontravmatika, rumen ve retikulumun travmatik olmayan yangısı.

Işkembe Ve Börkeneğin Travmatik Olmayan Yangısı nedir? İlişkili sözcükler

 • Dil Yangısı: Dilin travmatik, kimyasal, fiziksel etkenler veya mikroorganizmalar nedeniyle yangılanması, glossitis. Genellikle ağız yangısının seyri sırasında ikincil olarak biçimlenir. devamı...
 • Ikincil Işkembe şişkinliği: Mekanik ve işlevsel nedenlere bağlı olarak geğirmenin engellenmesi sonucu işkembenin üst kesesinde kitle durumunda hızlı bir biçimde gaz toplanması, sekunder rumen timpanisi, akut sekunder rumen timpanisi, semptomatik rumen timpanisi, dorsal gaz keseli rumen timpanisi, basit işkembe şişkinliği, basit rumen timpanisi. devamı...
 • Işkembe Parakeratozisi: İşkembe papillomlarında epitel tabakanın aşırı kalınlaşması, sertleşmesi ve renginin koyulaşmasıyla belirgin, dış görünüşte belli olmayan, ancak operasyonda işkembenin açılmasıyla görülebilen bir hastalık, rumen parakeratozisi. devamı...
 • Lenfositik Plazmasitik Bağırsak Yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. devamı...
 • Birincil Işkembe şişkinliği: Çoğunlukla fermentasyona elverişli yemlerin yenilmesi sonucu oluşan işkembe içeriğinin köpüklü olmasıyla belirgin şişkinlik, primer rumen timpanisi, akut primer rumen timpanisi, primer alimenter timpani, köpüklü fermantasyon timpanisi, leguminoz timpanisi. devamı...
 • Işkembe Kokuşması: Geviş getirenlerde ön mide içeriğinin kokuşması ve belirgin biçimde alkali olmasıyla belirgin bir sindirim bozukluğu, rumen kokuşması. devamı...
 • Atipik Akciğer Yangısı: Akut yangı hücrelerinin görülmediği, eozinofil lökositlerin, ödem sıvısının veya hıyalin zarların varlığıyla belirgin akciğer yangısı. Hayvanlarda en belirgin olarak sığırların atipik interstisyel pnömonilerinde görülür. devamı...
 • Sarkoidozis: İnsanlarda nedeni belirlenememiş, bütün vücudu etkileyen, düğümcüklerle belirgin, granülomlu bir hastalık. Epitelioid makrofajlardan ve az sayıda lenfositten oluşan granülomlar belirgindir. Atlarda kıl dökülmesi, kabuklanma ve pullanmayla belirgin deri yangısı, iştahsızlık, devamı...
 • Enfeksiyöz Sinovitis: Genç piliç ve hindilerde Mycoplasma synoviae’nın neden olduğu, synovial zarların yangılanmasıyla eklem lezyonları, topallık ve bunu takip eden büyümede gecikmeyle belirgin hastalık. devamı...
 • Irinli Lenf Yumrusu Yangısı: Lenf yumrularının irinli yangısı. En belirgin biçimde atların su sakağısı hastalığında görülür. devamı...

Işkembe Ve Börkeneğin Travmatik Olmayan Yangısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.