ıslahat fermanı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ıslahat fermanı kelimesinin manası:

  1. 1856'da Sultan Abdülmecit'in çıkarmış olduğu yenilik buyrultusu.

ıslahat fermanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları