Işletsel Etkenler ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Işletsel Etkenler" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Işletsel Etkenler" ne demek?

 1. Bir ölçme sürecinde yordamsal ve işlemsel nedenlere bağlı olarak beliren ve ölçüm ayrımlarına yol açan etkenler.

Işletsel Etkenler nedir? İlişkili sözcükler

 • Içlemsel Nesne: Bir düzgün deyimin içlemi olabilen nitelik ya da kavram.|| Günümüz mantığındaiçlemsel nesne şöyle de tanımlanır: a (ad içlemi) türünden içlemsel bir nesne, tamdurumlar kümesinden evrene yapılan bir izerge; p(önerme içlemi) türünden içlemsel bir nesne, tamdurumlar kümesinden doğruluk değerleri kümesine yapılan bir izerge; (…) türünden içlemsel bir nesne de (…) türündeniçlemsel nesnelerden oluşan sıralanmış diziler kümesini devamı...
 • Bağlaşık Etkenler: Birbirini içeren ya da birbirinin yerine geçebilen etkenler. devamı...
 • örtük Ipuçları: Algı eşiğinin altında kaldığı için bilinçli olarak tanınmadan dile getirilen ve bir gözlem sürecinde sezgiyle kavranarak bilgiye dönüştürülebilen bilinçsiz anlatımlar. devamı...
 • An Sapıklığı Varsayımı: Kimi ruh hastalıklarının örgensel nedenlere değil, anla ilgili işlevsel nedenlere dayandığını savunan görüş. devamı...
 • Ikincil Işkembe şişkinliği: Mekanik ve işlevsel nedenlere bağlı olarak geğirmenin engellenmesi sonucu işkembenin üst kesesinde kitle durumunda hızlı bir biçimde gaz toplanması, sekunder rumen timpanisi, akut sekunder rumen timpanisi, semptomatik rumen timpanisi, dorsal gaz keseli rumen timpanisi, basit işkembe şişkinliği, basit rumen timpanisi. devamı...
 • Gırtlak Tıkanması: Gırtlağın çeşitli nedenlere bağlı olarak tam veya kısmi olarak tıkanması, larengeal obstruksiyon. devamı...
 • çekim özeği: Genellikle hızlı büyüyen, hızlı gelişme gizilgücü bulunan ya da yoğunlaştırılmış yatırımlar, özel olarak hazırlanmış tasarlar ve her türlü kamu yardımlarıyla, kendilerine bu gizilgüç kazandırılmış olan kentler, kentsel yerleşim yerleri. devamı...
 • Eksik Işlendirme: Bir ekonominin sahip olduğu üretim faktörlerinin üretim sürecinde tam olarak kullanılmaması. Bk. işsizlik devamı...
 • Işitme özürü: Olağan yakınlıktaki bir kaynaktan çıkan olağan güçteki sesin dış, orta ve iç kulaktan geçerek beyne ulaşıp tam olarak algılanmaması sonucu sağırlık ya da ağır işitme biçiminde beliren özür. bk. ağır işiten, sağır. devamı...
 • Birlikte Değişki Katsayısı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü. devamı...

Işletsel Etkenler ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.