işleyim bölgesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte işleyim bölgesi kelimesinin manası:

  1. Belirli bir sayının üstünde işçi çalıştıran, insangücünden ayrı erke kullanan, üretim ve tüketim malları üreten işleyim kuruluşlarının yerleşmesi için, kent düzentasarında ayrılmış bölge.

işleyim bölgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları