Işleyim Karmaşığı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Işleyim Karmaşığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Işleyim Karmaşığı" ne demek?

 1. Kimi ağır işleyimlerde, üretimde ortak amaca ulaşmada birbirini tamamlayan birçok kuruluşların bir araya gelmesi durumu.

Işleyim Karmaşığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Konsorsiyum: Uluslararası kuruluşların ve bazı hükûmetlerin iktisadi ve mali yardımları yürütmek üzere oluşturdukları yardım kurulu ve şirketler birliği. Köprü, yol, baraj vb. büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin bir araya devamı...
 • Organize: Kuruluşları ortak bir amaç için bir araya getirme, birleştirme. Düzenleme. devamı...
 • Klan: Boy (II). Ortak bir atadan geldiklerine inanan, kendi aralarında evlenmeyen, hem ana, hem de baba çizgisine göre düzenlenmiş, birbirleriyle akraba, birden çok büyük ailenin bir araya gelmesi sonucu oluşan toplumsal devamı...
 • Işleyim Bölgesi: Belirli bir sayının üstünde işçi çalıştıran, insangücünden ayrı erke kullanan, üretim ve tüketim malları üreten işleyim kuruluşlarının yerleşmesi için, kent düzentasarında ayrılmış bölge. devamı...
 • Coase Ekonomileri: Belirli bir sanayi malında üretim aşamalarının tek bir organizasyon altında toplanması sonucu, ortak denetim ve eşgüdüme olanak verecek biçimde üretimde dikey bütünleşmeyle ortaya çıkan maliyet üstünlüğü. Çokuluslulaşmada dikey birleşmenin söz konusu bu yararı ilk kez Ronald H. Coase tarafından vurgulanmıştır. krş. Caves ekonomileri devamı...
 • Kombina: Birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleşmesi. Birleştirilmiş et tesisi. devamı...
 • örgütlü Işleyim Bölgesi: İşleyimin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, işleyim kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, işlenmemiş özdek gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak tasarlanan ve düzentasarlarda yer verilen bölge türü. devamı...
 • Vitals: Hayati organlar, birbirini tamamlayan unsurlar devamı...
 • Yastan çıkarma: Yas süresini tamamlayan kimseyi üyesi bulunduğu toplumun bu konudaki geleneksel kurallarına uygun işlemlerden geçirerek günlük durumuna sokma. devamı...
 • özdecik Toplaşımı: İki ya da daha çok özdeciğin fiziksel kuvvetler etkisiyle bir araya gelmesi ya da bir araya gelip daha büyük bir özdecik oluşturması (A + B => C gibi). devamı...

Işleyim Karmaşığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.