isme yazılı hisse senedi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte isme yazılı hisse senedi kelimesinin manası:

  1. Üzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve şirket pay defterine kaydedildiği, ciro edilmesi durumunda çıkaranın şirketin pay defterine işlenip onaylanması gereken hisse senedi.

isme yazılı hisse senedi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları