iso belgesi nedir

ISO Belgesi Nedir?

ISO belgesi, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ve belirli bir ürün, hizmet veya sürecin uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren bir belgedir. ISO belgeleri, işletmelerin kalite yönetim sistemlerini, çevre yönetim sistemlerini, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini ve diğer birçok alanı kapsayabilir.

ISO Belgesinin Faydaları

ISO belgesi, işletmelere birçok fayda sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Müşteri memnuniyetinin artması
 • Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi
 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Verimliliğin artması
 • Yeni pazarlara erişim
 • İşletmenin itibarının yükselmesi

ISO Belgesi Nasıl Alınır?

ISO belgesi almak için, işletmelerin öncelikle ISO standartlarına uygun bir yönetim sistemi kurmaları gerekir. Bu, genellikle bir danışmanlık firmasının yardımıyla yapılır. Yönetim sistemi kurulduktan sonra, işletme bir belgelendirme kuruluşuna başvurur. Belgelendirme kuruluşu, işletmenin yönetim sistemini denetler ve uygunluk durumuna göre ISO belgesi verir.

ISO Belgesi Türleri

ISO belgeleri, farklı alanları kapsayan birçok farklı türde olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri
 • ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemleri
 • ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemleri
 • ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 13485: Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemleri

ISO Belgesi Geçerliliği

ISO belgeleri, genellikle üç yıl süreyle geçerlidir. Üç yılın sonunda, işletmelerin ISO belgesini yenilemeleri gerekir. ISO belgesi yenileme süreci, ilk belgelendirme sürecine benzerdir.

ISO Belgesi Önemi

ISO belgesi, işletmelerin uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren önemli bir belgedir. ISO belgesi, işletmelere birçok fayda sağlar ve yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırır.


Yayımlandı

kategorisi