Isomerism ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Isomerism" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Isomerism" ne demek?

 1. İzomerizm.

 2. İzomerizm, aynı sayıda ve türden atomları olan fakat yapı düzeni farklı olan iki veya daha fazla kimyasal bileşŸik arasındaki bağŸlantı (Kimya)

Isomerism nedir? İlişkili sözcükler

 • Allotropy: Allotrop, kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar. Alotropi, kimyasal bir elementin iki ya da daha fazla farklı şŸekillerde var olması (Kimya) devamı...
 • Izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz devamı...
 • Allotropic: Allotrop, kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar. Alotropik, iki ya da daha fazla şŸekli olan (Kimya) devamı...
 • Diazine: Diyazin, izomerik özelliğŸinde olan bileşŸim, çember şŸeklinde olan kimyasal bileşŸim (Kimya) devamı...
 • Affinite: İlgi duyan, eğilimi olan. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. devamı...
 • Allotropically: Alotropik olarak, (Kimya) alotropik bir şŸekilde (kimyasal bir elementin iki ya da daha fazla farklı şŸekillerde var olması) devamı...
 • örtü Epiteli: Organların ve dokuların iç ve dış yüzeyini, vücut boşluklarının yüzeyini örten, tek tabakadan ya da çok tabakadan oluşan, hücrelerin arasında çok fazla bağlantı bölgeleri bulunan, hücreler arası aralıkları hiç olmayan ya da çok az olan, beslenmelerini hemen altlarındaki bağ dokusundan yapan epitel tipi. devamı...
 • Stoikiyometri: Bir bileşikte elementler arasında ya da kimyasal bir olayda reaksiyona girenler ile ürünler arasındaki kantitatif ilişki. devamı...
 • Biogeochemistry: Biyojeokimya, yaşŸayan organizmalar ile bulundukları yerdeki kimyasal elementler arasındaki bağŸlantıyı araşŸtıran bilimsel çalışŸma devamı...
 • Biogeochemistry: Biyojeokimya, yaşŸayan organizmalar ile bulundukları yerdeki kimyasal elementler arasındaki bağŸlantıyı araşŸtıran bilimsel çalışŸma devamı...

Isomerism ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.