isothermal precipitation sözlük anlamı nedir?


Sözlükte isothermal precipitation kelimesinin manası:

  1. İzotermal çökelme

isothermal precipitation ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları