Isotonic Muscle Contraction ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Isotonic Muscle Contraction" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Isotonic Muscle Contraction" ne demek?

 1. İzotonik kasılma

Isotonic Muscle Contraction nedir? İlişkili sözcükler

 • Isotonic Solution: İzotonik çözelti devamı...
 • Isotonic Hyperhydratation: İzotonik hiperhidratasyon devamı...
 • Isotonic Dehydratation: İzotonik dehidratasyon devamı...
 • Isotonically: İzotonik olarak, izotonik bir şŸekilde, eşŸit osmotik basınç ile (Kimya, Fizyoloji) devamı...
 • Hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun devamı...
 • Kasılma: Kasılmak işi, büzülme, takallüs. Bir kasın, telin vb.nin görev sırasında kısalması. Kontraksiyon. devamı...
 • Hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı devamı...
 • Isotonic: Osmotik basınçları eşit olan Eş aralıklı. devamı...
 • Muscles: Kaslar devamı...
 • Depressor Muscles: Depresör kaslar devamı...

Isotonic Muscle Contraction ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.