israil sözlük anlamı nedir?

Sözlükte israil kelimesinin manası:

  1. ya'kub peygamberin lakabı. sonradan onun soyundan gelenler israiloğullan diye anılmışlardır. israiloğullan, kur'an'da çok sık kullanılan bir isimdir
  2. Hz. Yakub'un (A.S.) lakabı olup sonradan bütün o soydan gelenlere Beni İsrail denmiştir. İsrail oğulları, Yahudiler.

israil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları