ısrar etmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ısrar etmek kelimesinin manası:

  1. Bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek.
  2. 1) bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek: “Siz benim usule bakın diye ısrar ediyordu.” -Ç. Altan. 2) çok istemek.

ısrar etmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları