istanbul antlaşması nedir

İstanbul Antlaşması

İstanbul Antlaşması, 30 Mayıs 1913 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve Balkan Savaşları’nın sona ermesini sağlayan antlaşmadır. Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan arasında imzalanmıştır.

Antlaşmanın Konusu

İstanbul Antlaşması, Balkan Savaşları sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği toprakların paylaşımını düzenlemiştir. Antlaşmaya göre, Osmanlı İmparatorluğu Edirne, Selanik, Manastır, Üsküp ve Priştine gibi önemli şehirleri kaybetmiştir. Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan ise bu toprakları kendi aralarında paylaşmışlardır.

Antlaşmanın Önemi

İstanbul Antlaşması, Balkan Savaşları’nın sona ermesini sağlamış ve bölgede yeni bir güç dengesi oluşturmuştur. Antlaşma, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki topraklarının önemli bir bölümünü kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum, imparatorluğun zayıflamasına ve I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Antlaşmanın Maddeleri

İstanbul Antlaşması, 12 maddeden oluşmaktadır. Antlaşmanın en önemli maddeleri şunlardır:

  • Osmanlı İmparatorluğu, Edirne, Selanik, Manastır, Üsküp ve Priştine gibi önemli şehirleri Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a bırakmayı kabul etmiştir.
  • Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş tazminatı ödemeyi kabul etmişlerdir.
  • Osmanlı İmparatorluğu, Boğazlar’ın serbest geçişini kabul etmiştir.
  • Osmanlı İmparatorluğu, Girit Adası’nın Yunanistan’a ilhakını kabul etmiştir.
  • Osmanlı İmparatorluğu, Arnavutluk’un bağımsızlığını kabul etmiştir.

Antlaşmanın Sonuçları

İstanbul Antlaşması, Balkan Savaşları’nın sona ermesini sağlamış ve bölgede yeni bir güç dengesi oluşturmuştur. Antlaşma, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki topraklarının önemli bir bölümünü kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum, imparatorluğun zayıflamasına ve I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına zemin hazırlamıştır.

İstanbul Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki topraklarının önemli bir bölümünü kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum, imparatorluğun zayıflamasına ve I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına zemin hazırlamıştır. Antlaşma, aynı zamanda Balkan ülkeleri arasında yeni bir güç dengesi oluşturmuştur. Bu güç dengesi, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına kadar devam etmiştir.


Yayımlandı

kategorisi