istek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte istek kelimesinin manası:

  1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk
    Örnek: Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu. Ç. Altan
  2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.
  3. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.
  4. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.
  5. İrâde. ~ açığa vurması: irâde izhârı. ~ açıklaması: irâde beyânı, ~ koşulu: irâdî şart.

istek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları